Έως 23 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για το μέτρο “Νέων Γεωργών” του προγράμματος ΠΑΑ 2014-2020

Παράταση των αιτήσεων για το πρόγραµµα των Νέων Γεωργών µέχρι την Παρασκευή 23 ∆εκεµβρίου.

Σύμφωνα με την τελευταία εγκύκλιο του γενικού γραµµατέα του υπουργείου Χαράλαµπου Κασίµη, το εισόδημα δεν συνιστά κριτήριο επιλεξιμότητας, στη νέα προκήρυξη σχετικά µε το Υποµέτρο 6.1. Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

Πηγή: www.agronews.gr

web design: webgalaxy.gr