Ανακοινώθηκαν σήμερα τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανακοινώθηκαν σήμερα τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης”

Συνολικά εγκρίθηκαν 8.174 προτάσεις από όλη την Ελλάδα με συνολικό ποσό δημόσιας επιχορήγησης 68 εκ ευρώ. Υπενθυμίζουμε ότι το πρόγραμμα είχε αρχικό προϋπολογισμό 250 εκ ευρώ και απευθυνόταν σε 50.000 επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες. Το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε όμως μια μεγάλη περικοπή του προϋπολογισμού στα 70 εκ ευρώ με αποτέλεσμα να εγκριθούν τελικά πολύ λιγότερες προτάσεις.

 

Στο συνοδευτικό κείμενο του Υπουργείου αναφέρεται:

(Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της υπ. Αριθ. 41240/ΕΥΣ6713/26.8.2009 προκήρυξης ενίσχυσης επιστημόνων ελεύθερων επαγγελματιών)

“Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης της δράσης ενίσχυσης επιστημόνων – ελεύθερων επαγγελματιών και καταρτίστηκε ο πίνακας κατάταξης των επιτυχόντων ανά ΠΕΠ με φθίνουσα σειρά κατάταξης.Όπως προβλέπεται από το άρθρο 3 σημείο 4 της ως άνω ΥΑ προκήρυξης (ΦΕΚ 1791/Β/27-8-2009) για λόγους διαφάνειας, δημοσιοποιείται ο κατάλογος των δικαιούχων με αναφορά στην επωνυμία του δικαιούχου, στον κωδικό έργου και στο ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται στην πράξη. Σε εφαρμογή των ανωτέρω αναρτώνται τα αποτελέσματα των επιτυχόντων ανά ΠΕΠ στους διαδικτυακούς τόπους http://www.ependyseis.gr και http://www.espa.gr. Τις επόμενες ημέρες κάθε δικαιούχος της ενίσχυσης θα μπορεί να ανακτά τα αναλυτικά στοιχεία για την έγκριση ή την απόρριψή του στην ιστοσελίδα http://www.ependyseis/mis, κάνοντας χρήση του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση διαφωνίας επί του αποτελέσματος, υπάρχει, όπως προβλέπεται από την προκήρυξη, η δυνατότητα υποβολής ένστασης ηλεκτρονικά σε χρονικό διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της έγγραφης ειδοποίησης.”

Στο αμέσως προσεχές διάστημα, οι δικαιούχοι θα κληθούν να καταθέσουν  το φυσικό φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε με την κατωχύρωση των τελικών αποτελεσμάτων να πραγματοποιηθούν οι εντάξεις και να προχωρήσει η εκταμίευση των πρώτων χρηματοδοτικών ενισχύσεων.

Το πρόγραμμα αφορούσε ιατρούς, οδοντιάτρους, μηχανικούς, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, λογιστές και οικονομολόγους-συμβούλους. Επιχορηγούσε με ποσοστά 50-80% την απόκτηση καινούργιου εξοπλισμού.

Σύντομα αναμένουμε την προκύρηξη του Β΄κύκλου του προγράμματος.

Δείτε τον πλήρη πίνακα προσορινών δικαιούχων  από όλη την Ελλάδα εδώ

Πηγή: www.espa.gr

web design: webgalaxy.gr