Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου

Η Δράση «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και στοχεύει στην ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική. Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στη Δράση είναι η συνεργασία μεταξύ φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των οικείων Εμπορικών Συλλόγων / Επιμελητηρίων. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να ανέλθει κατά μέγιστο στις 400.000€. Ως ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων ορίζεται η 29/06/2018, με καταληκτική ημερομηνία στις 24/09/2018.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

web design: webgalaxy.gr