Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Νέα Δράση Ενίσχυσης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με έμφαση στην Εξωστρέφεια. Επιχορηγούμενοι Προϋπολογισμοί Επένδυσης από 20.000-200.000 Ευρώ. Απαιτείται τεκμηρίωση της Ίδιας Συμμετοχής και απαιτούνται μεταξύ άλλων, να υπάρχουν δύο εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης.

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.

web design: webgalaxy.gr