“ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ” – Β’ Κύκλος

Σκοπός της δράσης αυτής, είναι η άµεση και αποτελεσµατική διοχέτευση των διαθέσιµων πόρων για την
προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων κα εφαρµογή καινοτοµιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις µέσω µίας σειράς παρεµβάσεων.

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.

web design: webgalaxy.gr