ΕΩΣ ΤΙΣ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Παράταση στις προθεσμίες υπαγωγής στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι παρατείνονται για έναν μήνα οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ». Αυτό σημαίνει ότι η νέα καταληκτική ημερομηνία για την προθεσμία υπαγωγής στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» είναι η 20η Ιανουαρίου 2017.
Υπενθυμίζεται ότι στα δύο αυτά καθεστώτα υπάγεται σύμφωνα με υπουργικές αποφάσεις και ο Γεωργικός Τομέας Παραγωγής και Μεταποίησης.
H καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ήταν η 20η Δεκεμβρίου 2016.

web design: webgalaxy.gr