Κουπόνια Καινοτομίας ΠΕΠ Πελοποννήσου

Προκηρύχθηκε από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου δράση για επιχειρήσεις των τομέων αγροδιατροφής, παραγωγής/μεταποίησης και logistics (εφοδιαστική αλυσίδα) δράση Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών ΜμΕ για ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτομίας (Κουπόνια Καινοτομίας) στη Περιφέρεια.

Οι ενισχύσεις κυμαίνονται από 1.000€ μέχρι 15.000€ ανά επιχείρηση και αφορά αγορά-λήψη υπηρεσίας από Φορέα Καινοτομίας για την βελτίωση προϊόντων ή παραγωγικών διαδικασιών ή επίλυση τεχνολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η επιχείρηση.

Για περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.

web design: webgalaxy.gr