Σήμερα ξεκινούν οι υποβολές για τη δράση 4.2.1 “Μεταποίησης και Εμπορίας με τελικό γεωργικό προϊόν”

Σήμερα, 16/5/2017 αρχίζουν οι υποβολές για την ένταξη στη δράση 4.2.1 “Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης Λειτουργίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΛΕΕ) (γεωργικό προϊόν)”.

Η δράση έχει ως στόχο την:

  1. αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων των ανωτέρω κλάδων καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή,
  2. ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής,
  3. διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και η προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Για περισσότερες λεπτομέριες που αφορούν τη δράση, διαβάστε εδώ.

web design: webgalaxy.gr