Θεματικές Κατηγορίες

Τα στελέχη της ΤΤΜΙ διαθέτουν εμπειρία στο τομέα του ανασχεδιασμού και αναδιάρθρωσης δραστηριοτήτων επιχειρηματικών και άλλων φορέων (ερευνητικά ιδρύματα, κ.λπ.) έχοντας υλοποιήσει εκτεταμένο έργο σε αυτό το τομέα εν μέσω πολιτικών και οικονομικών κρίσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνολογική υποδομή, η τεχνογνωσία και οι δεξιότητες τόσο της ΤΤΜΙ όσο και των συνεργατών της, καθιστούν την εταιρεία ικανή να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στις επιχειρηματικές ανάγκες των πελατών της.

Διαβάστε περισσότερα

Ορίζουμε ως την κατ’ εξοχήν συμβουλευτική δραστηριότητα της εταιρείας τον εντοπισμό, διαμόρφωση και προσαρμογή καινοτομικών επιχειρηματικών λύσεων σε όλους τους τομείς λειτουργίας μιας επιχείρησης, από την παραγωγή μέχρι τις εξαγωγές.

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία συμβάλει στην μετάδοση και υλοποίηση διαφόρων προγραμμάτων χρηματοδότησης προς όφελος των επιχειρήσεων που αναζητούν βοήθεια ή βελτίωση στην οικονομική κατάσταση τους.

Διαβάστε περισσότερα

web design: webgalaxy.gr