Ανασχεδιασμός

Τα στελέχη της ΤΤΜΙ διαθέτουν εμπειρία στο τομέα του ανασχεδιασμού και αναδιάρθρωσης δραστηριοτήτων επιχειρηματικών και άλλων φορέων (ερευνητικά ιδρύματα, κ.λπ.) έχοντας υλοποιήσει εκτεταμένο έργο σε αυτό το τομέα εν μέσω πολιτικών και οικονομικών κρίσεων.
Η παρέμβαση σε τέτοιες περιπτώσεις εστιάζεται στην εξελικτική προσαρμογή της επιχειρηματικής νοοτροπίας σε πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές λογικές, στην αύξηση της εμπορικής τους δραστηριότητας με διαφορετικό τρόπο/μίγμα ή απευθυνόμενοι σε διαφορετικές αγορές και στην γενικότερη διεύρυνση του επιχειρηματικού προσανατολισμού τους ως επιτακτική ανάγκη για την οικονομική επιβίωσή τους.
Εφόσον υπάρχει επαρκής αποφασιστικότητα εκ μέρους του φορέα, ο ανασχεδιασμός και αναδιάρθρωση είναι μια αναγεννητική και δημιουργική διαδικασία που ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της αγοράς και της περιόδου και μπορεί να αποτελέσει το εισιτήριο για μια νέα πορεία επιτυχιών και ανάπτυξης.

← Επιστροφή στις θεματικές κατηγορίες

web design: webgalaxy.gr