Συμβουλευτική

Ορίζουμε ως την κατ’ εξοχήν συμβουλευτική δραστηριότητα της εταιρείας τον εντοπισμό, διαμόρφωση και προσαρμογή καινοτομικών επιχειρηματικών λύσεων σε όλους τους τομείς λειτουργίας μιας επιχείρησης, από την παραγωγή μέχρι τις εξαγωγές.

Η συμβουλευτική υπηρεσία εδράζεται στην ανάλυση των δεδομένων και των συγκυριακών συνθηκών σε κάθε επιχείρηση ή οργανισμό και εξελίσσεται δημιουργικά σε συνεργασία με την διοίκηση και τα στελέχη διασφαλίζοντας το εμπλουτισμό της με σχετική διοικητική και τεχνολογική ενημέρωση και την αναγκαία κατά περίπτωση εκπαιδευτική υποστήριξη.

Όσον αφορά στα διεθνή έργα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών είτε αυτά αφορούν τεχνολογικούς είτε πολιτιστικούς τομείς, τα ανώτερα στελέχη της ομάδας έχουν συσσωρευμένη σχετική εμπειρία έχοντας συμμετάσχει σε ανάλογες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στο εξωτερικό, που περιλαμβάνουν εκτός της ΕΕ και των ΗΠΑ, τη Μέση και Άπω Ανατολή, και την περιφερειακή αγορά των Βαλκανίων, της Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου.

← Επιστροφή στις θεματικές κατηγορίες

web design: webgalaxy.gr