Χρηματοδότηση

Η εταιρεία συμβάλει στην μετάδοση και υλοποίηση διαφόρων προγραμμάτων χρηματοδότησης προς όφελος των επιχειρήσεων που αναζητούν βοήθεια ή βελτίωση στην οικονομική κατάσταση τους. Τα προγράμματα είναι ελληνικά και ευρωπαϊκά , όπως το ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ-ΕΚΤ), Αλιείας (ΕΤΑ), «Αλέξ. Μπαλτατζής» (ΕΓΤΑΑ), ΟΑΕΔ και Αναπτυξιακός Νόμος.

← Επιστροφή στις θεματικές κατηγορίες

web design: webgalaxy.gr