ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ – Μάϊος 2018

Προκηρύχθηκαν δύο Δράσεις από το Υπ. Εσωτερικών για την:

α) Βελτίωση Υποδομών των Δικτύων Ύδρευσης και

β) Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων

Οι Δράσεις αυτές απευθύνονται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους σχετικούς με αυτούς οργανισμούς ύδρευσης και αποχέτευσης.

Η ενίσχυση κυμαίνεται για την πρώτη μεταξύ 300.000€ και 3.000.000€ ενώ για την δεύτερη μεταξύ 500.000€ και 5.000.000€.

Περίοδος υποβολής μεταξύ 15/6/2018 μέχρι 30/9/2018 για έργα που υλοποιούνται μέχρι τις 22/12/2022.

Για περισσότερα επικοινωνείτε μαζί μας: 210-3229635 και projects@ttmi.gr

web design: webgalaxy.gr