Ψηφιακό Άλμα & Ψηφιακό Βήμα

Προκηρύχθηκαν δυο δράσεις (Ψηφιακό Άλμα και Ψηφιακό Βήμα) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 που αφορούν την ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 55.000€ έως 400.000€ (Ψηφιακό Άλμα) και 5.000€ έως 50.000€ (Ψηφιακό Βήμα).

Ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων ορίζεται η 17/09/2018.

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνείτε μαζί μας: 210-3229635 και projects@ttmi.gr

web design: webgalaxy.gr