2ος κύκλος υποβολής αιτήσεων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα

Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ως Δικαιούχος της ενταγμένης Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Επιστημονικών/Τεχνικών Στελεχών στη Βιομηχανία Τροφίμων και την Περιβαλλοντική Διαχείριση» με κωδικό ΟΠΣ 5003030, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, καλεί τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως του κλάδου απασχόλησης) και στις 13 Περιφέρειες της χώρας, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε αυτό.

Πρόσκληση Ωφελουμένων

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Υπόδειγμα Γ1 – ΥΔ

Υπόδειγμα Γ2 – ΥΔ

Υπόδειγμα Γ3 – Πίνακας εργασιακής εμπειρίας

web design: webgalaxy.gr