Ιστορικό

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2010 από στελέχη της επιχειρηματικής κοινότητας με εμπειρία σε επιχειρήσεις και ερευνητικούς /αναπτυξιακούς φορείς.

Παλιό ρολόιΕίναι πρακτικά spin-out άλλης εταιρείας συμβούλων (Intermas Consultants Ltd.) από την οποία στελέχη με δεκαετή και πλέον εμπειρία στη συμβουλευτική και σε διαχείριση ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων, συνεργάστηκαν στην δημιουργία της ΤΤΜΙ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μ.Ε.Π.Ε.

Η νέα αυτή εταιρεία άρχισε την δραστηριότητά της υποστηρίζοντας επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς

  • στον σχεδιασμό και υλοποίηση αναπτυξιακών δράσεων,
  • στον αναπροσανατολισμό επιχειρήσεων μέσω της συνδιαμόρφωσης νέων Επιχειρηματικών Σχεδίων και
  • στην αξιολόγηση χρηματοδοτούμενων προτάσεων για λογαριασμό φορέων διαχείρισης διαρθρωτικών κοινοτικών και εθνικών πόρων.

Έκτοτε η εταιρεία υποστηρίζει επιχειρήσεις και φορείς δημοσίου συμφέροντος να υλοποιήσουν τα επενδυτικά και αναπτυξιακά σχέδια αξιοποιώντας τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους, στα πλαίσια της υφιστάμενης κρίσης.

Συγκεκριμένα, τα 2 τελευταία χρόνια, η εταιρεία υποστηρίζει επιχειρήσεις στα προγράμματα ΕΣΠΑ, την Εξωστρέφεια και τον Αναπτυξιακό Νόμο.

Ειδική έμφαση έχει δοθεί στην ενίσχυση εξωστρεφών δράσεων εξαγωγικών επιχειρήσεων μέσω διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων αλλά και διεύρυνσης των εξαγωγικών προσανατολισμών σε αναδυόμενες και νέες δυναμικές αγορές.

Αξιοποιώντας τα υφιστάμενα δίκτυα και σχέσεις στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά, η εταιρεία προχώρησε στην σύναψη κοινοπρακτικών ομάδων για υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων κινητικότητας, έρευνας και ανάπτυξης και υποστήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Επίσης πρωτοστάτησε ήδη στην συγκρότηση δικτύου μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Αθήνα, με σκοπό την από κοινού βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μελών του και τηνπροαγωγή κατά περίπτωση συνεργιών μεταξύ των μελών του δικτύου με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους.Εγγραφείτε στο newsletter


Επισκεφτείτε μας στο FacebookΕπισκεφτείτε μας στο LinkedinΠηγαίνετε στο Feed