Author Archive | ttmi

Κουπόνια Καινοτομίας ΠΕΠ Πελοποννήσου

Προκηρύχθηκε από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου δράση για επιχειρήσεις των τομέων αγροδιατροφής, παραγωγής/μεταποίησης και logistics (εφοδιαστική αλυσίδα) δράση Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών ΜμΕ για ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτομίας (Κουπόνια Καινοτομίας) στη Περιφέρεια. Οι ενισχύσεις κυμαίνονται από 1.000€ μέχρι 15.000€ ανά επιχείρηση και αφορά αγορά-λήψη υπηρεσίας από Φορέα Καινοτομίας για την βελτίωση προϊόντων ή παραγωγικών διαδικασιών ή […]

Continue Reading

Η τεχνολογία «φυτρώνει» στα χωράφια

Στο «Εργα και Ημέραι» του Ησιόδου γίνεται αναφορά για χρήση του ξύλινου αρότρου στην Ελλάδα. Για περισσότερα από 3.000 χρόνια, οι Ελληνες γεωργοί χρησιμοποίησαν το ξύλινο άροτρο, παρά το γεγονός ότι ο σίδηρος είχε χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή όπλων και εργαλείων από το 1.200 π.Χ. Το πιθανότερο είναι ότι οι καλλιεργητές δεν είχαν την οικονομική […]

Continue Reading

Προκηρύχθηκε η Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό

Η Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» έχει ως αντικείμενο την προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 50.000 000€( Συγχρηματοδότηση ΕΚΤ και Ελληνικού Δημοσίου). Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο […]

Continue Reading

«ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό»

Η Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» έχει ως αντικείμενο την προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 08/01/2018. [...]
Continue Reading

Προκηρύχθηκε η δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Η Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, (Άξονες Προτεραιότητας 01 και 01Σ «Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας με Τομεακές Προτεραιότητες» του ΕΠΑνΕΚ), στην Επενδυτική Προτεραιότητα 3c: «Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών» [...]
Continue Reading

Επιτυχία της TTMI Consulting Ltd στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας ” Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ”

Μετά την έκδοση του Προσωρινού καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων και του Καταλόγου με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Παρέμβασης Ι “ Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις” του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», τρεις προτάσεις έργων που υποστήριξε η εταιρεία μας συμπεριλαμβάνονται στους επιτυχόντες […]

Continue Reading

15 απόψεις που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε το marketing καλύτερα!

Τι ακριβώς είναι το marketing και γιατί είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις; Το marketing περιλαμβάνει πολλούς και διαφορετικούς τομείς σε μια επιχείρηση όπως, πωλήσεις, δημόσιες σχέσεις, τιμολόγηση, συσκευασία και διανομή. Το marketing δηλαδή είναι μια οργανωμένη προσπάθεια μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού με σκοπό να ικανοποιήσει τις ανάγκες αλλά και τις επιθυμίες των καταναλωτών. Με […]

Continue Reading

Διημερίδα με θέμα «Επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη στα Χανιά»

Διοργανώθηκε την Παρασκευή 13 και το Σάββατο 14 Οκτωβρίου από το Επιμελητήριο Χανίων, στην αίθουσα διαλέξεων «Δημοσθένης Γαγάνης» του φορέα (4ος όροφος) διημερίδα με θέμα  «Επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη στα Χανιά». Κατά τη διάρκεια των εργασιών της διημερίδας έγινε πλήρης αποτύπωση των τοπικών και περιφερειακών προγραμμάτων και πολιτικών αλλά και ανάδειξη, πολλών σημείων στη στρατηγική και στην εφαρμογή περιφερειακών αναπτυξιακών […]

Continue Reading

Παρουσίαση της TTMI Consulting Ltd στην ημερίδα Διαβούλευσης – Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης του Αγροδιατροφικού τομέα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης (RIS3)

Την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017 στο Ηράκλειο Κρήτης πραγματοποιήθηκε ημερίδα Διαβούλευσης – Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης του Αγροδιατροφικού τομέα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης  της Περιφέρειας Κρήτης (RIS3).     Αυτή η διαδικασία αποτελεί μια ευκαιρία για τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης βιώσιμης περιφερειακής αναπτυξιακής στρατηγικής στον αγροδιατροφικό τομέα ώστε η συνολική προσπάθεια να οδηγήσει στη βελτίωση της ανταγωνιστικής […]

Continue Reading

Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ‘∆ηµιουργική Ευρώπη, 2014-2020’: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας

Το πρόγραµµα '∆ηµιουργική Ευρώπη" ∆ιασφαλίζει και προωθεί την ευρωπαϊκή πολιτιστική και γλωσσική ποικιλοµορφία και ενισχύει τον πολιτιστικό πλούτο της Ευρώπης. Συµβάλλει στους στόχους της Ευρώπης για ευφυή, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς οικονοµική ανάπτυξη. Βοηθά τους πολιτιστικούς και δηµιουργικούς τοµείς να προσαρµοστούν στην ψηφιακή εποχή και στην παγκοσµιοποίηση. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το πρόγραµµα ∆ηµιουργική Ευρώπη διαθέτει προϋπολογισµό [...]
Continue Reading

web design: webgalaxy.gr