Archive | Ενημέρωση

Εκρηξη τουριστικής κίνησης από το εξωτερικό τον Μάιο – Οι μεγάλοι κερδισμένοι

Μεγάλη αύξηση της κίνησης από το εξωτερικό τον Μάϊο καταγράφουν οι δημοφιλέστεροι τουριστικοί προορισμοί της χώρας, προδιαγράφοντας, σε μεγάλο βαθμό, τα μπεστ σέλερ του φετινού καλοκαιριού. Τα στοιχεία προέρχονται από τα κύρια περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας τα οποία διαχειρίζεται από πέρυσι η Fraport Greece και αποτυπώνουν τις τάσεις ζήτησης για ελληνικούς προορισμούς που διαμορφώνονται στις διεθνείς αγορές, […]

Continue Reading

Ψηφιακό Άλμα & Ψηφιακό Βήμα

Προκηρύχθηκαν δυο δράσεις (Ψηφιακό Άλμα και Ψηφιακό Βήμα) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 που αφορούν την ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 55.000€ έως 400.000€ (Ψηφιακό Άλμα) και 5.000€ έως 50.000€ (Ψηφιακό Βήμα). Ως […]

Continue Reading

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ – Μάϊος 2018

Προκηρύχθηκαν δύο Δράσεις από το Υπ. Εσωτερικών για την: α) Βελτίωση Υποδομών των Δικτύων Ύδρευσης και β) Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων Οι Δράσεις αυτές απευθύνονται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους σχετικούς με αυτούς οργανισμούς ύδρευσης και αποχέτευσης. Η ενίσχυση κυμαίνεται για την πρώτη μεταξύ 300.000€ και […]

Continue Reading

Η τεχνολογία «φυτρώνει» στα χωράφια

Στο «Εργα και Ημέραι» του Ησιόδου γίνεται αναφορά για χρήση του ξύλινου αρότρου στην Ελλάδα. Για περισσότερα από 3.000 χρόνια, οι Ελληνες γεωργοί χρησιμοποίησαν το ξύλινο άροτρο, παρά το γεγονός ότι ο σίδηρος είχε χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή όπλων και εργαλείων από το 1.200 π.Χ. Το πιθανότερο είναι ότι οι καλλιεργητές δεν είχαν την οικονομική […]

Continue Reading

Προκηρύχθηκε η Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό

Η Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» έχει ως αντικείμενο την προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 50.000 000€( Συγχρηματοδότηση ΕΚΤ και Ελληνικού Δημοσίου). Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο […]

Continue Reading

Επιτυχία της TTMI Consulting Ltd στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας ” Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ”

Μετά την έκδοση του Προσωρινού καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων και του Καταλόγου με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Παρέμβασης Ι “ Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις” του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», τρεις προτάσεις έργων που υποστήριξε η εταιρεία μας συμπεριλαμβάνονται στους επιτυχόντες […]

Continue Reading

15 απόψεις που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε το marketing καλύτερα!

Τι ακριβώς είναι το marketing και γιατί είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις; Το marketing περιλαμβάνει πολλούς και διαφορετικούς τομείς σε μια επιχείρηση όπως, πωλήσεις, δημόσιες σχέσεις, τιμολόγηση, συσκευασία και διανομή. Το marketing δηλαδή είναι μια οργανωμένη προσπάθεια μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού με σκοπό να ικανοποιήσει τις ανάγκες αλλά και τις επιθυμίες των καταναλωτών. Με […]

Continue Reading

Διημερίδα με θέμα «Επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη στα Χανιά»

Διοργανώθηκε την Παρασκευή 13 και το Σάββατο 14 Οκτωβρίου από το Επιμελητήριο Χανίων, στην αίθουσα διαλέξεων «Δημοσθένης Γαγάνης» του φορέα (4ος όροφος) διημερίδα με θέμα  «Επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη στα Χανιά». Κατά τη διάρκεια των εργασιών της διημερίδας έγινε πλήρης αποτύπωση των τοπικών και περιφερειακών προγραμμάτων και πολιτικών αλλά και ανάδειξη, πολλών σημείων στη στρατηγική και στην εφαρμογή περιφερειακών αναπτυξιακών […]

Continue Reading

Παρουσίαση της TTMI Consulting Ltd στην ημερίδα Διαβούλευσης – Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης του Αγροδιατροφικού τομέα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης (RIS3)

Την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017 στο Ηράκλειο Κρήτης πραγματοποιήθηκε ημερίδα Διαβούλευσης – Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης του Αγροδιατροφικού τομέα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης  της Περιφέρειας Κρήτης (RIS3).     Αυτή η διαδικασία αποτελεί μια ευκαιρία για τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης βιώσιμης περιφερειακής αναπτυξιακής στρατηγικής στον αγροδιατροφικό τομέα ώστε η συνολική προσπάθεια να οδηγήσει στη βελτίωση της ανταγωνιστικής […]

Continue Reading

Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος βαθμολογικής κατάταξης αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Παρέμβαση ΙΙΙ, του Α’ κύκλου της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Ανακοινώθηκε ο Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και ο Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη των αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Παρέμβαση ΙΙΙ, του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ». Οι δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης για την Παρέμβαση ΙΙΙ είναι 11 επιλέξιμα ερευνητικά έργα, με σύνολο δημόσιας δαπάνης […]

Continue Reading

web design: webgalaxy.gr