Archive | Ανακοινώσεις

Προκηρύχθηκε η Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Στόχος του προγράμματος είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Η ημερομηνία υποβολής των προτάσεων μέσω ΠΣ ορίστηκε από 23 Μαρτίου 2017 […]

Continue Reading

ΕΩΣ ΤΙΣ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Παράταση στις προθεσμίες υπαγωγής στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι παρατείνονται για έναν μήνα οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ». Αυτό σημαίνει ότι η νέα καταληκτική ημερομηνία για την προθεσμία υπαγωγής στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» […]

Continue Reading

Μέτρο 4.2 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ/ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ/Ή ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ » του ΠΑΑ 2014-2020

Το εν λόγω Μέτρο αφορά στη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 250.000.000 €  με την πρώτη προκύρηξη να ανέρχεται στο ποσό των 170.000.000 €. ΣΤΟΧΟΙ η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και [...]
Continue Reading

Υπομέτρο (6.1) “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του επιχειρησιακού προγράμματος ΠΑΑ 2014-2020

Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισμός του υπομέτρου (6.1) είναι 241.000.000€ με συγχρηματοδότηση του Ε.Γ.Τ.Α.Α και του Ελληνικού Δημοσίου. ΥΠΟΒΟΛΗ / [...]
Continue Reading

Ανακοινώθηκαν σήμερα τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανακοινώθηκαν σήμερα τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης” Συνολικά εγκρίθηκαν 8.174 προτάσεις από όλη την Ελλάδα με συνολικό ποσό δημόσιας επιχορήγησης 68 εκ ευρώ. Υπενθυμίζουμε ότι το πρόγραμμα είχε αρχικό προϋπολογισμό 250 εκ ευρώ και απευθυνόταν σε 50.000 επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες. Το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε όμως μια μεγάλη περικοπή […]

Continue Reading

4η Τροποποίηση της Πρόσκλησης του προγράμματος “Ενίσχυση της αυτοαασχόλησης πτυχιούχων της 3βάθμιας εκπαίδευσης”

Αναρτήθηκε στις 12 Οκτώβρίου η τέταρτη τροποποίηση του οδηγού προγράμματος για τη δράση “Ενίσχυση της αυτοαασχόλησης πτυχιούχων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης” στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 (http://www.antagonistikotita.gr). Τα αποτελέσματα των υποβολών του Α΄κύκλου αναμένονται άμεσα. Δείτε εδώ την 4η τροποποίηση της Πρόσκλησης.

Continue Reading
oaed-image

Επιδότηση από τον ΟΑΕΔ έως 20.000€ σε ανέργους για να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση

Νέο πρόγραμμα που θα παρέχει επιδότηση σε ανέργους για να ξεκινήσουν δική τους επιχείρηση, ύψους ακόμη και 20.000 ευρώ, θα προκηρύξει ο ΟΑΕΔ το επόμενο διάστημα. Στοχεύοντας  στην στήριξη της επιχειρηματικότητας των νέων και στον περιορισμό της ανεργίας, ο ΟΑΕΔ προωθεί πρόγραμμα έως το τέλος του τρέχοντος έτους, με το οποίο θα δημιουργηθούν καινούργιοι επιχειρηματίες […]

Continue Reading

Συνεργασία ΤΤΜΙ με το Πρωτοποριακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Η ΤΤΜΙ Consulting Ltd. σύναψε συμφωνία συνεργασίας με το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» που συνδιοργανώνεται από  το Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Στόχος της συνεργασίας είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των  φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ. σε θέματα οργάνωσης και [...]
Continue Reading

Ψηφίστηκε ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Το σχέδιο νόμου με τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» ψηφίστηκε στις 16-6-2016. Ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τον τόπο εγκατάστασής της προβλέπονται ενισχύσεις μέχρι και 45%. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί [...]
Continue Reading

Ανακοίνωση – Παράταση δύο προγραμμάτων

Παράταση υποβολής για το Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» έως την Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:00  και για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» έως την Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2016 και ώρα [...]
Continue Reading

web design: webgalaxy.gr