Archive | Ενημέρωση

Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Ανακοινώθηκε η Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Διαβάστε τη σχετική απόφαση εδώ   Πηγή: http://www.antagonistikotita.gr

Continue Reading

Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (Α’ κύκλος)

Ανακοινώθηκε η Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (Α’ κύκλος), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Δείτε την απόφαση εδώ   Πηγή: http://www.antagonistikotita.gr

Continue Reading

Νέα παράταση υποβολής δικαιολογητικών για τη δράση “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” που κρατά τα 120 εκατ. ευρώ της δράσης “παρκαρισμένα”

Η πρόσκληση για τη Δράση “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” δημοσιεύθηκε στις 11 Φεβρουάριου του 2016. Δεκαεννέα μήνες μετά η συγκεκριμένη δράση δεν έχει ολοκληρωθεί και τα 120 εκατ. ευρώ, που θα έπεφταν σε δύο δόσεις μέσα στο 2016, παραμένουν “παρκαρισμένα”. Μέχρι και σήμερα παραμένει αδιευκρίνιστο πότε τα χρήματα αυτά θα κατευθυνθούν στους δικαιούχους (σ.σ. ο προσωρινός κατάλογος έχει […]

Continue Reading

Ηράκλειο Κρήτης: Τι κερδίζουν οι πολίτες από την “έξυπνη πόλη”;

Γράφει ο Κωστής Μοχιανάκης,  Διευθυντής προγραμματισμού, οργάνωσης  & πληροφορικής Δήμου Ηρακλείου Πολλές φορές σε συζητήσεις για το επιτυχημένο σχέδιο “Ηράκλειο, έξυπνη πόλη” με ερωτούν πως αυτό επιδρά στη καθημερινή ζωή των δημοτών ( και τι προσφέρει συνολικά). Ας κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια να απαντήσουμε με συντομία σε ένα πραγματικά κρίσιμο ερώτημα. Το πρωί ένας μαθητής […]

Continue Reading

Παρουσίαση του “Επιταχυντή Νέας Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας” στο Ηράκλειο από τον Πρόεδρο του ΕΒΕΧ

Μια εξαιρετική πρωτοβουλία των 4 Επιμελητηρίων της Κρήτης για πλήρη, εξειδικευμένη και ευέλικτη ενίσχυση της Νέας και Καινοτιμικής Επιχειρηματικότητας στη Κρήτη, στην διαμόρφωση της οποίας η εταιρεία μας είχε καθοριστικό ρόλο. Διαβάστε περισσότερα  

Continue Reading

‘’Ειδικές ∆ράσεις «Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»’’

Η δράση ‘’Ειδικές ∆ράσεις «Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»’’ στοχεύει στη δημιουργία της απαραίτητης γνωσιακής βάσης σε εστιασμένους τομείς, μέσω της ενίσχυσης της έρευνας και της τεχνολογίας, με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας ,  την αύξηση της ανταγωνιστικότητας δυναμικών κλάδων της οικονομίας και την τόνωση της παραγωγικής δραστηριότητας σε περιφερειακό και [...]
Continue Reading

Προκηρύχθηκε ο Β΄κύκλος της Δράσης “Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης” του ΕΣΠΑ 2014-2020

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώσε την προκήρυξη του Β’ κύκλου της Δράσης «Ενίσχυση  Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» με προϋπολογισμό 80.000.000 €. Η δράση αποτελεί τη συνέχεια του Α’ κύκλου και στοχεύει στην ενίσχυση των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το επιστημονικό τους αντικείμενο. Στον β’ κύκλο οι ωφελούμενοι […]

Continue Reading

Σήμερα ξεκινούν οι υποβολές για τη δράση 4.2.1 “Μεταποίησης και Εμπορίας με τελικό γεωργικό προϊόν”

Σήμερα, 16/5/2017 αρχίζουν οι υποβολές για την ένταξη στη δράση 4.2.1 “Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης Λειτουργίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΛΕΕ) (γεωργικό προϊόν)”. Η δράση έχει ως στόχο την: αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων των ανωτέρω κλάδων καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή, ενσωμάτωση διαδικασιών […]

Continue Reading

Ανακοινώθηκε ο προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων της δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Δημοσιεύτηκε ο προσωρινός κατάλογος δικαιούχων για το πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» με ονομαστικές αναφορές στα επενδυτικά σχέδια, τη βαθμολογία και τον προϋπολογισμό τους ενώ μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται και η σχετική υπουργική απόφαση. Η ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του [...]
Continue Reading

Προκηρύχθηκε η Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Στόχος του προγράμματος είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Η ημερομηνία υποβολής των προτάσεων μέσω ΠΣ ορίστηκε από 23 Μαρτίου 2017 […]

Continue Reading

web design: webgalaxy.gr