| Ενημέρωση

Σήμερα ξεκινούν οι υποβολές για τη δράση 4.2.1 “Μεταποίησης και Εμπορίας με τελικό γεωργικό προϊόν”

Σήμερα, 16/5/2017 αρχίζουν οι υποβολές για την ένταξη στη δράση 4.2.1 “Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης Λειτουργίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΛΕΕ) (γεωργικό προϊόν)”. Η δράση έχει ως στόχο την: αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων των ανωτέρω κλάδων καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή, ενσωμάτωση διαδικασιών […]

Διαβάστε τη συνέχεια

Ανακοινώθηκε ο προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων της δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Δημοσιεύτηκε ο προσωρινός κατάλογος δικαιούχων για το πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» με ονομαστικές αναφορές στα επενδυτικά σχέδια, τη βαθμολογία και τον προϋπολογισμό τους ενώ μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται και η σχετική υπουργική απόφαση. Η ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του [...]
Διαβάστε τη συνέχεια

Προκηρύχθηκε η Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Στόχος του προγράμματος είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Η ημερομηνία υποβολής των προτάσεων μέσω ΠΣ ορίστηκε από 23 Μαρτίου 2017 […]

Διαβάστε τη συνέχεια

200.000 Επιχειρηματίες διέκοψαν τη δραστηριότητά τους το 2015 σύμφωνα με έρευνα του ΙΟΒΕ

Εντυπωσιακά είναι τα ευρήματα για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην επιχειρηματικότητα τα τελευταία χρόνια, όπως αυτά προκύπτουν από την έρευνα του Global Entrepreneurship Monitor (GEM) που εκπονεί στην Ελλάδα το ΙΟΒΕ. Σύμφωνα με την έρευνα 200.000 επιπλέον άτομα διέκοψαν ή ανέστειλαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στην Ελλάδα το 2015 , σε σχέση με το [...]
Διαβάστε τη συνέχεια

ΕΩΣ ΤΙΣ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Παράταση στις προθεσμίες υπαγωγής στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι παρατείνονται για έναν μήνα οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ». Αυτό σημαίνει ότι η νέα καταληκτική ημερομηνία για την προθεσμία υπαγωγής στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» […]

Διαβάστε τη συνέχεια

Μέτρο 4.2 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ/ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ/Ή ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ » του ΠΑΑ 2014-2020

Το εν λόγω Μέτρο αφορά στη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 250.000.000 €  με την πρώτη προκύρηξη να ανέρχεται στο ποσό των 170.000.000 €. ΣΤΟΧΟΙ η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και [...]
Διαβάστε τη συνέχεια

Έως 23 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για το μέτρο “Νέων Γεωργών” του προγράμματος ΠΑΑ 2014-2020

Παράταση των αιτήσεων για το πρόγραµµα των Νέων Γεωργών µέχρι την Παρασκευή 23 ∆εκεµβρίου. Σύμφωνα με την τελευταία εγκύκλιο του γενικού γραµµατέα του υπουργείου Χαράλαµπου Κασίµη, το εισόδημα δεν συνιστά κριτήριο επιλεξιμότητας, στη νέα προκήρυξη σχετικά µε το Υποµέτρο 6.1. Διαβάστε περισσότερα εδώ   Πηγή: www.agronews.gr

Διαβάστε τη συνέχεια

Υπομέτρο (6.1) “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του επιχειρησιακού προγράμματος ΠΑΑ 2014-2020

Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισμός του υπομέτρου (6.1) είναι 241.000.000€ με συγχρηματοδότηση του Ε.Γ.Τ.Α.Α και του Ελληνικού Δημοσίου. ΥΠΟΒΟΛΗ / [...]
Διαβάστε τη συνέχεια

ΚΑΘΕΣΤΩΣ “ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους και την υποστήριξη λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας, η αύξηση της απασχόλησης, η βελτίωση της συνεργασίας και η αύξηση του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων, η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε [...]
Διαβάστε τη συνέχεια

Αναπτυξιακός Νόμος (4399/2016)

Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους και την υποστήριξη λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας, η αύξηση της απασχόλησης, η βελτίωση της συνεργασίας και η αύξηση του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων, η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε [...]
Διαβάστε τη συνέχεια

web design: webgalaxy.gr