Archive | Ενημέρωση

Η τεχνολογία «φυτρώνει» στα χωράφια

Στο «Εργα και Ημέραι» του Ησιόδου γίνεται αναφορά για χρήση του ξύλινου αρότρου στην Ελλάδα. Για περισσότερα από 3.000 χρόνια, οι Ελληνες γεωργοί χρησιμοποίησαν το ξύλινο άροτρο, παρά το γεγονός ότι ο σίδηρος είχε χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή όπλων και εργαλείων από το 1.200 π.Χ. Το πιθανότερο είναι ότι οι καλλιεργητές δεν είχαν την οικονομική […]

Continue Reading

Προκηρύχθηκε η Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό

Η Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» έχει ως αντικείμενο την προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 50.000 000€( Συγχρηματοδότηση ΕΚΤ και Ελληνικού Δημοσίου). Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο […]

Continue Reading

Επιτυχία της TTMI Consulting Ltd στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας ” Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ”

Μετά την έκδοση του Προσωρινού καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων και του Καταλόγου με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Παρέμβασης Ι “ Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις” του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», τρεις προτάσεις έργων που υποστήριξε η εταιρεία μας συμπεριλαμβάνονται στους επιτυχόντες […]

Continue Reading

15 απόψεις που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε το marketing καλύτερα!

Τι ακριβώς είναι το marketing και γιατί είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις; Το marketing περιλαμβάνει πολλούς και διαφορετικούς τομείς σε μια επιχείρηση όπως, πωλήσεις, δημόσιες σχέσεις, τιμολόγηση, συσκευασία και διανομή. Το marketing δηλαδή είναι μια οργανωμένη προσπάθεια μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού με σκοπό να ικανοποιήσει τις ανάγκες αλλά και τις επιθυμίες των καταναλωτών. Με […]

Continue Reading

Διημερίδα με θέμα «Επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη στα Χανιά»

Διοργανώθηκε την Παρασκευή 13 και το Σάββατο 14 Οκτωβρίου από το Επιμελητήριο Χανίων, στην αίθουσα διαλέξεων «Δημοσθένης Γαγάνης» του φορέα (4ος όροφος) διημερίδα με θέμα  «Επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη στα Χανιά». Κατά τη διάρκεια των εργασιών της διημερίδας έγινε πλήρης αποτύπωση των τοπικών και περιφερειακών προγραμμάτων και πολιτικών αλλά και ανάδειξη, πολλών σημείων στη στρατηγική και στην εφαρμογή περιφερειακών αναπτυξιακών […]

Continue Reading

Παρουσίαση της TTMI Consulting Ltd στην ημερίδα Διαβούλευσης – Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης του Αγροδιατροφικού τομέα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης (RIS3)

Την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017 στο Ηράκλειο Κρήτης πραγματοποιήθηκε ημερίδα Διαβούλευσης – Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης του Αγροδιατροφικού τομέα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης  της Περιφέρειας Κρήτης (RIS3).     Αυτή η διαδικασία αποτελεί μια ευκαιρία για τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης βιώσιμης περιφερειακής αναπτυξιακής στρατηγικής στον αγροδιατροφικό τομέα ώστε η συνολική προσπάθεια να οδηγήσει στη βελτίωση της ανταγωνιστικής […]

Continue Reading

Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος βαθμολογικής κατάταξης αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Παρέμβαση ΙΙΙ, του Α’ κύκλου της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Ανακοινώθηκε ο Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και ο Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη των αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Παρέμβαση ΙΙΙ, του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ». Οι δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης για την Παρέμβαση ΙΙΙ είναι 11 επιλέξιμα ερευνητικά έργα, με σύνολο δημόσιας δαπάνης […]

Continue Reading

Παράταση υποβολής δικαιολογητικών στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

Ανακοινώθηκε η απόφαση παράτασης της προθεσμίας υποβολής του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά Ένταξης στη δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», έως την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 17:00. Η προθεσμία έως την 6η Οκτωβρίου 2017 είναι οριστική και μη τήρησή της οδηγεί στην απόρριψη του επιχειρηματικού σχεδίου. Για όσες […]

Continue Reading

Παράταση Υποβολής δικαιολογητικών στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Ανακοινώθηκε η απόφαση παράτασης της προθεσμίας υποβολής του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά Ένταξης στη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», έως την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στο Παράρτημα XII της Αναλυτικής Πρόσκλησης της δράσης. Η προθεσμία έως την 29η Σεπτεμβρίου 2017 είναι οριστική και μη τήρησή […]

Continue Reading

Συνεργασία του NBG Business Seeds με το “OK!Thess”

Το πρόγραμμα υποστήριξης Startups NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας ανακοίνωσε τη συνεργασία του με τον Incubator και Accelerator της Θεσσαλονίκης OK!Thess η οποία αφορά στη συνδιοργάνωση του «Match & Develop a startup Θεσσαλονίκης». Η εκδήλωση υποστηρίζεται και από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και αφορά στη συμμετοχή των ομάδων του ΟΚ!Thess στο Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας του Προγράμματος, στη συνδιοργάνωση […]

Continue Reading

web design: webgalaxy.gr