Ανασχεδιασμός

Τα στελέχη της ΤΤΜΙ διαθέτουν εμπειρία στον ανασχεδιασμό και στην αναδιάρθρωση δραστηριοτήτων επιχειρηματικών και άλλων φορέων, μια αναγεννητική και δημιουργική διαδικασία που ανταποκρίνεται στις εναλλασσόμενες προκλήσεις της αγοράς και μπορεί να αποτελέσει το εισιτήριο για μια νέα πορεία επιτυχιών και ανάπτυξης.

Η παρέμβαση σε τέτοιες περιπτώσεις εστιάζεται:

  • στην εξελικτική προσαρμογή της επιχειρηματικής νοοτροπίας σε πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές λογικές
  • στην αύξηση της εμπορικής τους δραστηριότητας με διαφορετικό τρόπο/μίγμα ή απευθυνόμενοι σε διαφορετικές αγορές και
  • στη γενικότερη διεύρυνση του επιχειρηματικού προσανατολισμού τους ως sine qua non όρο για την οικονομική επιβίωσή τους.

Ανασχεδιασμός

Τα στελέχη της ΤΤΜΙ διαθέτουν εμπειρία στον ανασχεδιασμό και στην αναδιάρθρωση δραστηριοτήτων επιχειρηματικών και άλλων φορέων, μια αναγεννητική και δημιουργική διαδικασία που ανταποκρίνεται στις εναλλασσόμενες προκλήσεις της αγοράς και μπορεί να αποτελέσει το εισιτήριο για μια νέα πορεία επιτυχιών και ανάπτυξης.

Η παρέμβαση σε τέτοιες περιπτώσεις εστιάζεται:

  • στην εξελικτική προσαρμογή της επιχειρηματικής νοοτροπίας σε πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές λογικές
  • στην αύξηση της εμπορικής τους δραστηριότητας με διαφορετικό τρόπο/μίγμα ή απευθυνόμενοι σε διαφορετικές αγορές και
  • στη γενικότερη διεύρυνση του επιχειρηματικού προσανατολισμού τους ως sine qua non όρο για την οικονομική επιβίωσή τους.