Αφορολόγητες γονικές παροχές – δωρεές – Με λίγα κλικ οικογενειακές επιχειρήσεις περνούν στις νεότερες γενιές

Η αύξηση του αφορολόγητου ορίου των γονικών παροχών και δωρεών από τις 150.000 ευρώ στις 800.000 ευρώ έφερε έκρηξη όχι μόνο στις μεταβιβάσεις ακινήτων αλλά και στις μεταβιβάσεις μετοχών οικογενειακών επιχειρήσεων.

Το τελευταίο τρίμηνο, εκατοντάδες μικρές και μεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις άλλαξαν χέρια με τις μετοχές να περνούν από τον πατέρα ή τη μητέρα στα παιδιά και από τον παππού ή και τη γιαγιά στα εγγόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα μεγάλα πακέτα μετοχών μικρομεσαίων επιχειρήσεων μεταβιβάστηκαν με γονική παροχή σε παιδιά ή εγγόνια χωρίς οι δωρεοδόχοι να πληρώσουν ούτε ένα ευρώ φόρο στην Εφορία. Το αφορολόγητο ποσό των 800.000 ευρώ που ισχύει για κάθε γονέα μπορεί να διπλασιαστεί ή ακόμη και να τριπλασιαστεί.

Για παράδειγμα, στην περίπτωση μιας οικογενειακής επιχείρησης όπου μέτοχοι είναι ο πατέρας και η μητέρα μπορούν να μεταβιβαστούν στο παιδί τους μετοχές συνολικής αξίας 1,6 εκατ. ευρώ χωρίς καμία φορολογική επιβάρυνση (800.000 ευρώ από τον πατέρα και 800.000 ευρώ από τη μητέρα). Στην περίπτωση μάλιστα που στην εταιρεία είναι μέτοχος ο παππούς και η γιαγιά του παιδιού τότε το αφορολόγητο όριο της αξίας των μετοχών που μπορούν να μεταβιβαστούν εκτοξεύεται στα 3,2 εκατ. ευρώ (800.000 Χ 4= 3.200.000).

Με τις διατάξεις που έχουν ενεργοποιηθεί από την 1η Οκτωβρίου 2021, ο φόρος για γονικές παροχές και δωρεές προς συγγενείς πρώτης κατηγορίας έχει μηδενιστεί έως 800.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι στην πρώτη κατηγορία υπάγονται ο/η σύζυγος του φορολογούμενου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με τον φορολογούμενο, οι κατιόντες πρώτου βαθμού δηλαδή, τα παιδιά από νόμιμο γάμο, παιδιά χωρίς γάμο έναντι της μητέρας, παιδιά αναγνωρισθέντα εκούσια ή δικαστικά έναντι του πατέρα, νομιμοποιηθέντα με επιγενόμενο γάμο ή δικαστικά έναντι και των δύο γονέων. Επίσης στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι κατιόντες εξ αίματος δεύτερου βαθμού (εγγονοί) και οι ανιόντες εξ αίματος πρώτου βαθμού (γονείς).

Ηλεκτρονικές γονικές παροχές

Οι δηλώσεις δωρεάς και γονικής παροχής σε πρόσωπα που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα myProperty. Η δήλωση δωρεάς – γονικής παροχής συμπληρώνεται από τον πιστοποιημένο συμβολαιογράφο που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη και υποβάλλεται από τους συμβαλλομένους με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών Taxisnet.

Ηλεκτρονικά υποβάλλονται περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάζονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Οταν δεν πρόκειται να συνταχθεί συμβόλαιο, υποβάλλονται χειρόγραφα στη ΔΟΥ. Προσοχή: δωρεές – γονικές παροχές χρηματικών ποσών προς τα πρόσωπα της Α’ Kατηγορίας για τις οποίες συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο δηλώνονται μέσω της εφαρμογής myProperty μόνο εφόσον υπάρχει μεταφορά του χρηματικού ποσού μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και συνυποβάλλεται και το αντίστοιχο παραστατικό της τράπεζας.

Εφόσον δεν γίνεται η μεταφορά των χρηματικών ποσών μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ακόμα και αν συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο, δηλώνονται με χειρόγραφη δήλωση στη ΔΟΥ. Επίσης, δωρεές χρηματικών ποσών προς τα πρόσωπα της Β’ και της Γ’ Κατηγορίας, ανεξάρτητα αν γίνονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με μεταφορά μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κ.λπ., δηλώνονται πάντοτε με χειρόγραφη δήλωση στη ΔΟΥ.

Πηγή: in.gr