Βράβευση του έργο “Hydroculture”

Το έργο “Hydroculture”, αποτέλεσμα της συνεργασίας φορέων και επιχειρήσεων διαφόρων χωρών μέσω του προγράμματος Leonardo da Vinci, βραβεύτηκε από το “Foundation of the Management of European Lifelong Learning Programmes of Cyprus” στο συνέδριο με θέμα “Mobility and European citizenship” στις 26 Νοεμβρίου 2013.

Το συνέδριο περιλάμβανε μια τελετή απονομής των βραβείων για τους δικαιούχους των οποίων τα σχέδια αξιολογήθηκαν ως παραδείγματα ορθής πρακτικής, καθώς και μια έκθεση επιλεγμένων έργων.

Το έργο “Hydroculture” ήταν μεταξύ των επιλεγέντων έργων και έχει ήδη απονεμηθεί τιμητική πλακέτα η οποία φυσικά ανήκει σε όλους τους εταίρους/partners αφού όλοι εργάστηκαν για το έργο αυτό. Οι εταίροι που έλαβαν μέρος στο έργο αυτό είναι:

– Technological Educational Institution of Athens – TEI Athens (Greece)

– Technology Transfer Marketing Innovation – TTMI Consulting Ltd. (Greece)

– State General Laboratory (Cyprus)

– Polytechnic Institute of Viana do Castelo IPVC – (Portugal)

– Istvan Szechenyi Agricultural Secondary Internship School (Hungary)