Ενδεικτικά Έργα

 • SME Instrument – Phase I (2019)
 • ΕΣΠΑ – Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας (2018-2019)
 • ΕΣΠΑ- Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας (2018-2019)
 • Τουριστικά- Νέες Επιχειρήσεις (2018)
 • Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός (2018)
 • Ψηφιακή Αναβάθμιση (2018)
 • Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (2018)
 • Επιχειρούμε Έξω (2017)
 • ΕΣΠΑ – Αναβάθμιση Υφιστάμενων μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (2016)
 • ΕΣΠΑ – Νεοφυής Επιχειρηματικότητα (2016)
 • ΕΣΠΑ – Ενίσχυση Πτυχιούχων τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (2016)
 • Περιφέρεια Κρήτης, Επιμελητήριο Χανίων – INTERREG V-A EL-CY (2016)
 • Ellenic Vehicle Research – e.g.g. (Eurobank/Corallia) (2015)
 • Επιμελητήριο Χανίων/Hellenic Start-up Ass’n, MED-INTERREG (2015)
 • Ellenic Vehicle Research – SME Instrument (2015)
 • Κοιν.Σ.Επ. – 4 έργα, 2015
 • Horizon 2020 – Mobility for Growth για Activus ΟΕ σε ευρωπαϊκή κοινοπραξία με επικεφαλής το Πολυτεχνείο Κρήτης (2014)
 • Επιμελητήριο Χανίων (2014-2018)
 • Πρόγραμμα Εξωστρέφεια ΙΙ, 7 πελάτες, 2 κοινοπραξίες (2013)
 • Ψηφιακή Σύγκλιση ICT4Growth – Crypteia Networks ΑΕ (2014)
 • Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ-ΓΓΕΤ), 2 κοινοπραξίες (2013)
 • Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΕΣΠΑ, 23 πελάτες (2013)
 • Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Crypteia Networks ΑΕ (2013)
 • Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ (2013-2015)
 • Αποθεματικό Απροβλέπτων (2012)
 • Αναπτυξιακός Νόμος – ΑΣΤΡΟΝ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕ (2012)
 • Digi-Mobile – Ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε ‘έξυπνες’ συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) (2012)
 • European network of Mentors for Women Entrepreneurs – ΕΟΜΜΕΧ (2011)
 • Oeno-cluster – Οινοποιοί Νεμέας (2011)
 • Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού ΤΤΜΙ (2011)
 • Cluster (Ο Πλανήτης) – Δίκτυο Εμπορικών Επιχειρήσεων (2011)
 • Εναλλακτικός Τουρισμός (2011)
 • Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα (2011)
 • Εξωστρέφεια Ι-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (2011)
 • Digi-Retail – Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων (2011)
 • Προώθηση δράσεων Digi Retail – Ψηφιακές Ενισχύσεις (2010)
 • Digi-Lodge (2009)
 • Συνεργασία ΓΓΕΤ Ινστιτούτο Παστέρ – ALAPIS – (2009)
 • Συνεργασία ΓΓΕΤ ΕΛΚΕΘΕ – Σελόντα (2009)
 • Συνεργασία ΓΓΕΤ ΕΛΚΕΘΕ – Ινστιτούτο Παστέρ (2009)
 • ENPI CBCMED – HCMR –EAGA Egypt (2009)
 • E-security – ανάπτυξη λογισμικού (2009)
 • ΕΣΠΑ 2008 – (2008)
 • E- services – ανάπτυξη λογισμικού (2008)
 • Technical support to the formation/pre-incubation of ten Technology-based spin-offs and start-ups to be selected among the opportunities for techno – entrepreneurship as identified during the Technology Commercialization Opportunities Survey initiated by the EB-Backed Center for Enterprise Restructuring and Management Assistance (CERMA) in view of establishing an Incubator in Georgia (2006)
 • Βιοποικιλότητα και Διαχείριση Οικοσυστημάτων Τμήμα του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) (2006)
 • Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, (ΙΘΒΠ) (2006)
 • World Heritage Conservation Centre (KEDDIPPA) (2007)
 • BIONOVA Ε.Ε. (2005)
 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2005)
 • SECURIPLEX Inc.- Canada (2003-2007)
 • Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ με 8 επιτυχή έργα (2018-2019)
 • RIS 3 Περιφέρεια Κρήτης (2018)
 • RIS 3 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (2018)
 • Ψηφιακή Αναβάθμιση (2018)
 • ΔΕΥΑ Χανίων – INTERREG V-A EL-CY (2016)
 • Περιφέρεια Κρήτης, Επιμελητήριο Χανίων – INTERREG V-A EL-CY (2016)
 • Horizon 2020 – Mobility for Growth για Activus ΟΕ σε ευρωπαϊκή κοινοπραξία με επικεφαλής το Πολυτεχνείο Κρήτης (2014)
 • Ψηφιακή Σύγκλιση ICT4Growth – Crypteia Networks ΑΕ (2014)
 • Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ-ΓΓΕΤ), 2 κοινοπραξίες (2013)
 • Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Crypteia Networks ΑΕ (2013)
 • Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ (2013-2015)
 • Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού ΤΤΜΙ (2011)
 • Συνεργασία ΓΓΕΤ Ινστιτούτο Παστέρ – ALAPIS – (2009)
 • Συνεργασία ΓΓΕΤ ΕΛΚΕΘΕ – Σελόντα (2009)
 • Συνεργασία ΓΓΕΤ ΕΛΚΕΘΕ – Ινστιτούτο Παστέρ (2009)
 • E-security – ανάπτυξη λογισμικού (2009)
 • E- services – ανάπτυξη λογισμικού (2008)
 • Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) (2007)
 • Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) (2007)
 • Perseus S.A (2005)
 • AquaBiotech Hellenic S.A. (2005)
 • Speak & Lunch – Going to market – SME Instrument Phase I (2019)
 • Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (2018)
 • ΕΣΠΑ – Νεοφυής Επιχειρηματικότητα (2016)
 • ΔΕΥΑ Χανίων – INTERREG V-A EL-CY (2016)
 • Επιμελητήριο Χανίων/Hellenic Start-up Ass’n, MED-INTERREG (2015)
 • Horizon 2020 – Mobility for Growth για Activus ΟΕ σε ευρωπαϊκή κοινοπραξία με επικεφαλής το Πολυτεχνείο Κρήτης (2014)
 • Ψηφιακή Σύγκλιση ICT4Growth – Crypteia Networks ΑΕ (2014)
 • Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ-ΓΓΕΤ), 2 κοινοπραξίες (2013)
 • Smart Project ΤΕΙ Πάτρας (2012)
 • Αναπτυξιακός Νόμος – ΑΣΤΡΟΝ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕ (2012)
 • Digi-Mobile – Ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε ‘έξυπνες’ συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) (2012)
 • European network of Mentors for Women Entrepreneurs – ΕΟΜΜΕΧ (2011)
 • Oeno-cluster – Οινοποιοί Νεμέας (2011)
 • Cluster (Ο Πλανήτης) – Δίκτυο Εμπορικών Επιχειρήσεων (2011)
 • Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα (2011)
 • Hydroculture Project – Mobility – Leonardo Da Vinci (2011)
 • Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (2011)
 • Digi-Retail – Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων (2011)
 • Digi-Lodge (2009)
 • ENPI CBCMED – HCMR –EAGA Egypt (2009)
 • Ελληνικό ΚέντροΘαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) (2007)
 • Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) (2007)
 • Technical support to the formation/pre-incubation of ten Technology-based spin-offs and start-ups to be selected among the opportunities for techno – entrepreneurship as identified during the Technology Commercialization Opportunities Survey initiated by the EB-Backed Center for Enterprise Restructuring and Management Assistance (CERMA) in view of establishing an Incubator in Georgia (2006)
 • Βιοποικιλότητα και Διαχείριση Οικοσυστημάτων Τμήματου Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών(ΕΛΚΕΘΕ) (2006)
 • Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών(ΕΛΚΕΘΕ) (2006)
 • World Heritage Conservation Centre (KEDDIPPA) (2007)
 • BIONOVA Ε.Ε. (2005)
 • Συμβουλευτική υποστήριξη για το Γραφείο Διαμεσολάβησης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (2005)
 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2005)
 • Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών(ΕΙΕ)(2004)
 • Πρόταση για το Γραφείο Διαμεσολάβησης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (2004)
 • Ομάδα Οργανικής και Οργανομεταλλικής Χημείας, Ινστιτούτο Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας (ΙΟΦΧ), Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) (2004)
 • Leventeris S.A (2004)
 • Πρόγραμμα Μοριακής Ενδοκρινολογίας, Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΕΒ), Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) (2004)
 • RIS 3 Περιφέρεια Κρήτης (2018)
 • RIS 3 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (2018)
 • ΔΕΥΑ Χανίων – INTERREG V-A EL-CY (2016)
 • Περιφέρεια Κρήτης, Επιμελητήριο Χανίων – INTERREG V-A EL-CY (2016)
 • Επιμελητήριο Χανίων, ERASMUS Plus, 2 κοινοπραξίες (2015)
 • Επιμελητήριο Χανίων/Hellenic Start-up Ass’n, MED-INTERREG (2015)
 • Επιμελητήριο Χανίων (2014-2018)
 • Smart Project ΤΕΙ Πάτρας (2012)
 • European network of Mentors for Women Entrepreneurs – ΕΟΜΜΕΧ (2011)
 • Oeno-cluster – Οινοποιοί Νεμέας (2011)
 • Εναλλακτικός Τουρισμός (2011)
 • Hydroculture Project – Mobility – Leonardo Da Vinci (2011)
 • EuropeAid Migrant Flows – Egypt (2009)
 • ENPI CBCMED – HCMR –EAGA Egypt (2009)
 • Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) (2007)
 • World Heritage Conservation Centre (KEDDIPPA) (2007)
 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2005)
 • Erasmus Plus KA2 Knowledge Alliances (2019)
 • Ευβοϊκή Ζύμη ΑΒΕΕ – Specialty Foods in USA & Canada (2013)
 • Καναδική Πρεσβεία στην Αθήνα (2005)
 • Υπουργείο Εξωτερικών (2005)
 • SNC-Lavalin Engineering Consulting Inc.,-Canada (1999-2003)
 • SECURIPLEX Inc.-Canada (2003-2007)
 • Επιχειρησιακό Σχέδιο Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ. Α.Ε.
 • Επιχειρησιακό Σχέδιο Οργανωτικής και Λειτουργικής Προσαρμογής της ΕΕΤΤ στις νέες ανάγκες των αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (2020)
 • Digi-Retail – Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων (2011)
 • Υπουργείο Εξωτερικών – Προώθηση ιδιωτικοποιήσεων της Γεωργίας στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά (2005)
 • “Gold Café” Ltd, Tbilisi-Georgia (2002-03)
 • TMA: Technology Management Assistance Project/CERMA-Georgia (2002)
 • LTP S.A., Yerevan-Armenia (2000-02)