Επιτυχία της TTMI Consulting Ltd. στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»

Μετά την έκδοση του Προσωρινού καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων και του Καταλόγου με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Παρέμβασης Ι «Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», τρεις προτάσεις έργων που υποστήριξε η εταιρεία μας συμπεριλαμβάνονται στους επιτυχόντες στη Δράση.

Συγκεκριμένα 2 προτάσεις έλαβαν την 1η και 2η  θέση στον τομέα της Αγροδιατροφής ενώ η τρίτη πρόταση έλαβε την 4η θέση στον τομέα των Υλικών-Κατασκευές σε σύνολο 176 εγκεκριμένων προτάσεων και 267 συνολικά υποβληθέντων προτάσεων.

Θέλουμε να εκφράσουμε τα θερμά συγχαρητήρια μας στους εταίρους των προτάσεων αυτών καθώς και σε όσους συνεργάστηκαν για την υποβολή των προτάσεων αυτών. Τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για την εταιρεία αλλά και για την ανταγωνιστικότητα των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Τέλος ευελπιστούμε ότι τα αποτελέσματα θα αναπτύξουν την ερευνητική δυναμικότητα των συμμετεχόντων εταίρων αλλά την δυνητική εμβέλειά τους στις εγχώριες και διεθνείς αγορές.