Η ΤΤΜΙ στο 1ο Startup Europe Week Chania


Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρώτο Startup Europe Week Chania που έλαβε χώρα στις 4 και  5 Φεβρουαρίου  στα Χανιά στο κτίριο του Κέντρου Αρχιτεκτονικής Μεσογείου. Το SEW  Chania διοργανώθηκε από το Σύλλογο Νεανικής Επιχειρηματικότητας και  ήταν μέρος των  δραστηριοτήτων Startup Europe initiative  και αποτέλεσε το πρώτο event για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα στη δυτική Κρήτη.

Ένας από τους βασικούς υποστηρικτές του event ήταν το Επιμελητήριο Χανίων (EBEX) το οποίο εκπροσωπήθηκε στα panel από τον διευθύνοντα της ΤΤΜΙ κ. Ιωάννη Ε. Τρούλη  Σύμβουλο Διοίκησης (Management Consulting) και Εξωτερικό Σύμβουλο του Επιμελητηρίου Χανίων, αναπτύσσοντας την πολιτική του Επιμελητηρίου για τη Νέα και Καινοτομική Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη.

Τα θέματα τα οποία αναπτύχθηκαν κατά την διάρκεια του διημέρου ήταν εστιασμένα στο υπάρχον τοπικό και περιφερειακό οικοσύστημα και στις δυνατότητες που υπάρχουν για τους τοπικούς επιχειρηματίες και αφορούσαν :

  1. Τρόπους υποστήριξης επιχειρηματιών από την Ελληνική πολιτεία αναφορικά με εγχειρήματα που έχουν υποστηριχτεί και με σχέδια υποστήριξης σχετικά με υφιστάμενα ή αναμενόμενα προγράμματα.
  2. Ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών και αποτελεσμάτων μέσα από τους χώρους των πανεπιστημίων. Ανάγκες που έχουν σήμερα τα Ελληνικά Πανεπιστήμια για την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της έρευνας και την προώθηση της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας και τρόποι με τους οποίους αυτό μπορεί να γίνει εφικτό. Αγορά και έρευνα:  ποιά η θέση των ιδρυμάτων στην αγορά και ποιες οι δυνατότητες συνεργασίας.
  3. Η συμβολή των τοπικών οργανισμών στην νεοφυή επιχειρηματικότητα και καινοτομία.
  4. Ευκαιρίες – Οικονομική Κρίση – brain drain.
  5. Προοπτικές ανάπτυξης, τάσεις, ευκαιρίες και προκλήσεις για την ανάπτυξη τοπικών βιώσιμων κοινωνικών επιχειρήσεων σε διάφορους τομείς οικονομικής δραστηριότητας .
  6. Ευκαιρίες χρηματοδότησης και προγράμματα Ευρωπαϊκής Στήριξης,

Η επιτυχία του SEW Chania ήταν μεγάλη καθώς παρευρέθηκαν σε αυτό περισσότεροι από 230 ενδιαφερόμενοι  (επιχειρηματίες, φοιτητές, νέοι επιστήμονες, εκπρόσωποι οργανισμών ή επιχειρήσεων, κοινωνικές επιχειρήσεις, πολιτιστικές επιχειρήσεις, θερμοκοιτίδες, ακαδημαϊκά ιδρύματα, τοπικές ομάδες, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, σύμβουλοι επιχειρήσεων, οικονομολόγοι, startupers κ.α.) και αποτέλεσε μια μοναδική περίπτωση δικτύωσης για τις τοπικές επιχειρήσεις.