Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ – Αναλυτική παρουσίαση

Με την ανακοίνωση, από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, των προδημοσιεύσεων για τα τέσσερα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ ξεκινάει ουσιαστικά και η νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020.

Επισημαίνουμε ιδιαίτερα, ότι η προδημοσίευση δε συνιστά σε καμία περίπτωση την επίσημη προκήρυξη των Προγραμμάτων αυτών, ούτε περιλαμβάνει όλα τα βασικά στοιχεία βάσει των οποίων, μπορεί κάποιος να υποβάλει πρόταση προς χρηματοδότηση.  Όλα αυτά τα στοιχεία θα περιλαμβάνονται στον οδηγό υποβολής για κάθε ένα από αυτά τα προγράμματα χρηματοδότησης.

Παρόλα αυτά και προς διευκόλυνση όλων των ενδιαφερόμενων η ΤΤΜΙ προχώρησε στην εξειδίκευση των βασικών χαρακτηριστικών των συγκεκριμένων προδημοσιεύσεων, που μπορείτε να δείτε επιλέγοντας το Πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει παρακάτω: