Οδεύοντας προς το νέο ΕΣΠΑ

Βρισκόμαστε πλέον στην τελική ευθεία για τη δημοσίευση των πρώτων προκηρύξεων προγραμμάτων  ΕΣΠΑ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, σύμφωνα και με τις νέες δηλώσεις του αρμόδιου για το ΕΣΠΑ υφυπουργού Οικονομίας Αλέξη Χαρίτση (Πηγή: www.cnn.gr)

Σύμφωνα με τις δηλώσεις αυτές θα πρέπει να αναμένουμε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο υποβολής των προτάσεων, αλλά και αναφορικά με την υλοποίηση των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων.

Ο υφυπουργός εστίασε στη σημασία που δίνει το υπουργείο στην απλοποίηση των διαδικασιών. Έτσι, δεν θα απαιτείται η κατάθεση όλων των δικαιολογητικών παρά μόνο εφόσον έχει εγκριθεί η ηλεκτρονική αίτηση, ενώ όπως είπε «δημιουργείται μηχανισμός ώστε να γίνεται χρήση της προκαταβολής από τις επιχειρήσεις χωρίς να χρειάζεται εγγυητική επιστολή όπως στο παρελθόν». Το ποσόν της προκαταβολής ύψους 40% θα κατατίθεται σε λογαριασμό ο οποίος θα αποδεσμεύεται σταδιακά, αλλά μόνο για πληρωμές που αφορούν στην υλοποίηση του προγράμματος.

Ειδικά η μη απαίτηση εγγυητικής επιστολής για λήψη προκαταβολής θα αποτελέσει ιδιαίτερα σημαντική θετική εξέλιξη, αφού τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε πολύ έντονα το φαινόμενο αδυναμίας πολλών επιχειρήσεων να υλοποιήσουν εγκεκριμένα, προς χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, επενδυτικά σχέδια λόγω έλλειψης της αναγκαίας ρευστότητας.

Παράλληλα ο τρόπος λειτουργίας των τραπεζών απέναντι σε αυτές τις επιχειρήσεις ήταν πρακτικά αποτρεπτικός απέναντι στην προσπάθεια λήψης, είτε εγγυητικής επιστολής, είτε δανείου με εγγύηση την εκχώρηση της εγκριτικής απόφασης ένταξης σε κάποιο πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Είναι δεδομένο ότι βρισκόμαστε κοντά στην έναρξη μιας πολύ έντονης περιόδου, όσον αφορά στο ΕΣΠΑ και τα νέα προγράμματα που θα προκηρυχθούν. Οποιαδήποτε προσπάθεια μείωσης των χρόνων υποβολής των προτάσεων και της γραφειοκρατίας θα έχει ως επακόλουθο την ταχύτερη αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων και άρα την μέγιστη δυνατή συμβολή στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας.

Το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί βέβαια από τον τρόπο υλοποίησης και τις προϋποθέσεις που θα ζητηθούν για τις προαναφερθείσες απλοποιήσεις.

Η ΤΤΜΙ θα σας ενημερώσει άμεσα τόσο για τις λεπτομέρειες των νέων προγραμμάτων που θα προκηρυχθούν, όσο και για τη διαδικασία υποβολής πρότασης σε κάποιο από αυτά.