Οι νέες τεχνολογίες φέρνουν προσλήψεις για μία στις δύο εταιρείες

Κατά την περιρρέουσα – ίσως “τεχνοφοβική” – αντίληψη, οι νέες τεχνολογίες και οι αυτοματισμοί – που συνεπάγονται – οδηγούν σε σταδιακή κατάργηση θέσεων εργασίας σε μια σειρά από κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας. Όλο και περισσότερες μελέτες, που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, μάλλον συνηγορούν για το αντίθετο, εκτιμώντας ότι η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών θα επιφέρει τόνωση της ζήτησης στην αγορά εργασίας ειδικά για υπαλλήλους που διαθέτουν τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες.

Έρευνα της Deloitte για τις μεσαίες επιχειρήσεις, η οποία διεξήχθη από την OnResearch, εξέτασε τις τρέχουσες τεχνολογικές τάσεις και το ρόλο με τον οποίο καθορίζουν τις επιχειρηματικές αποφάσεις. Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν οι μισές από τις εταιρείες δηλώνουν ότι έχουν σχέδια να προσλάβουν περισσότερα άτομα απ’ όσα πριν από την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μόνο το ένα τέταρτο πιστεύει ότι θα χρειαστεί λιγότερους ανθρώπους. Συγκεκριμένα, το 46% των επικεφαλής ιδιωτικών εταιρειών λέει ότι σχεδιάζει να προσλάβει, σήμερα, περισσότερους ανθρώπους από ό,τι πριν από την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, ενώ μόνο το 26% δηλώνει ότι θα απαιτήσουν λιγότερους ανθρώπους. Σε αυτό το “πολυσύχναστο”- τμήμα της αγοράς εργασίας, οι προγραμματιστές εφαρμογών, οι τεχνικοί δεδομένων και οι διαχειριστές έργων βρίσκονται σε έντονη ζήτηση.

Ταλέντα;

Τα κατάλληλα ταλέντα, ωστόσο, είναι δύσκολο να εντοπιστούν σε μια εξαιρετικά στενή αγορά εργασίας (για πρώτη φορά στα χρονικά στους τομείς αυτούς υπάρχουν περισσότερες θέσεις εργασίας απ’ ό,τι άνθρωποι για να τις καλύψουν. Η έλλειψη των κατάλληλων υποψηφίων στην κατάλληλη ηλικία εργασίας είναι τόσο σοβαρή, που ορισμένες πόλεις και κράτη – όπως εξηγεί η έρευνα – έχουν καταφύγει στην καταβολή χρηματικών κινήτρων για την προσέλκυση δυνητικών εργαζομένων.

Τα στελέχη επικεντρώνονται στην επανακατάρτιση και την επανασχεδίαση των θέσεων εργασίας, τις οποίες θεωρούν ως τις δύο κορυφαίες προτεραιότητες τους, καθώς επιδιώκουν να αυξήσουν το εργατικό δυναμικό μέσω της τεχνολογίας. Το στοίχημα για τα στελέχη των εταιρειών, συνεπώς, είναι να αναπροσανατολίσουν τις ομάδες τους για να αξιοποιήσουν το μεγαλύτερο όφελος από αναδυόμενες τεχνολογίες και να επανασχεδιάσουν θέσεις εργασίας, για να διευκολύνουν τη συνεργασία των ανθρώπων και των μηχανών. “Είναι σαφές ότι η τεχνολογία μετασχηματίζει σχεδόν κάθε έργο, θέση και οργάνωση στην αγορά. Οι ιδιωτικές εταιρείες αναγνωρίζουν ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να προετοιμαστούν οι υφιστάμενοι εργαζόμενοι για αυτή τη μετατόπιση”, σχολιάζουν οι συντάκτες της μελέτης. Δεν είναι τυχαίο, συνεπώς, ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων – 64% – λέει ότι επεξεργάζεται νέα στρατηγική για την προσέγγιση ταλέντων.

Να σημειωθεί ότι η έρευνα των Deloitte και OnResearch βασίστηκε σε 500 στελέχη των ΗΠΑ από ιδιωτικές εταιρείες μεσαίας κλίμακας.

Πηγή: ΣΕΠΕ