Πακέτο 4,7 δισ. ευρώ για το νέο αγροτικό μοντέλο

Προτεραιότητα στους νέους αγρότες, στην ανάπτυξη επιχειρήσεων της περιφέρειας και στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία θα δίνει το νέο επταετές πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης που υποβλήθηκε προς έγκριση από την Κομισιόν.

Το πρόγραμμα αυτό «ξεκλειδώνει» κοινοτικούς πόρους ύψους 4,7 δισ. ευρώ και στόχο έχει τη μετάβαση της ελληνικής αγροτικής οικονομίας σε ένα ισχυρό και βιώσιμο αγροδιατροφικό μοντέλο.

Σύμφωνα με το αναμορφωμένο πρόγραμμα, υπάρχει πρόβλεψη για δυνατότητα πληρωμής των δικαιούχων επενδύσεων, όπως είναι τα σχέδια βελτίωσης και μεταποίησης που είχαν ενταχθεί στο προηγούμενο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης «Μπαλτατζής», σύμφωνα με το<strong> Έθνος.

  • Τα προϊόντα που θα στοχευθούν ιεραρχικά είναι:
  • Προϊόντα στα οποία η χώρα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα παραγωγής τους και για τα οποία υπάρχει αναγνωρισιμότητα και αποδοχή από την εγχώρια και τις διεθνείς αγορές.
  • Προϊόντα που α) λόγω της μη εγχώριας παραγωγής τους διαμορφώνουν υψηλό κόστος για τους παραγωγούς (ζωοτροφές) και β) η χώρα έχει πρωτεύουσα θέση στην παραγωγή τους.
  • Τοπικά προϊόντα ποιότητας με μικρό όγκο παραγωγής που προορίζονται είτε για εσωτερική κατανάλωση είτε για εξαγωγή σε στοχευμένες αγορές.
  • Βασικά αγροτικά προϊόντα που αποτελούν πρώτη ύλη για μεγάλο τμήμα μεταποιητικών επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα.
Πηγή: in.gr