Η Προσέγγισή μας

Η ΤΤΜΙ εκτιμά, σέβεται και ενθαρρύνει κάθε δημιουργική πτυχή της επιχειρηματικότητας, επιδιώκοντας πάντα λύσεις που αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των οργανισμών, καθώς και την ποσοτική και ποιοτική εμβέλεια των δραστηριοτήτων τους.

Λειτουργεί ως ένας τόπος συγκέντρωσης και οργάνωσης όλων των αναγκαίων πόρων, εμπειριών, δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη διαμόρφωση μιας -κρίσιμης για τη συμβουλευτική – «θεσμικής μνήμης».

 

Η ΤΤΜΙ διαθέτει εμπειρία και επαρκή δικτύωση για την ανάθεση δραστηριοτήτων και έργων σε εξωτερικούς συνεργάτες, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο υποστηρίζοντας διάφορους τύπους πλαισίων ανάθεσης.

 

Δίδεται προτεραιότητα στα συγκριτικά πλεονεκτήματα που προσιδιάζουν στην ελληνική οικονομική και πολιτισμική πραγματικότητα, εντοπίζοντας και αναδεικνύοντας ευκαιρίες διασυνοριακών συνεργασιών μέσα από τη διαμόρφωση και εμπέδωση επιχειρηματικών διασυνδέσεων και δικτυώσεων σε όλο τον κόσμο.

 

Κατανοώντας την επίδραση των διεθνών συνθηκών στο άμεσο περιβάλλον της αγοράς, κατά την υιοθέτηση των διεθνώς βέλτιστων πρακτικών, διασφαλίζεται η προσαρμογή τους στην ιδιαιτερότητα του άμεσου οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος του ενδιαφερόμενου.

 

Συμπερασματικά, η ΤΤΜΙ αποτελεί μια συστηματικά οργανωμένη πλατφόρμα, όπου η εμπειρία των παλαιότερων στελεχών και εξωτερικών συνεργατών συναντά τη φρεσκάδα και τις δεξιότητες των νεότερων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός σύγχρονου, δημιουργικού και αποτελεσματικού περιβάλλοντος συμβουλευτικής δραστηριότητας.

Προσέγγιση

Η ΤΤΜΙ εκτιμά, σέβεται και ενθαρρύνει κάθε δημιουργική πτυχή της επιχειρηματικότητας, επιδιώκοντας πάντα λύσεις που αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των οργανισμών, καθώς και την ποσοτική και ποιοτική εμβέλεια των δραστηριοτήτων τους.

Λειτουργεί ως ένας τόπος συγκέντρωσης και οργάνωσης όλων των αναγκαίων πόρων, εμπειριών, δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη διαμόρφωση μιας -κρίσιμης για τη συμβουλευτική – «θεσμικής μνήμης».

Η ΤΤΜΙ διαθέτει εμπειρία και επαρκή δικτύωση για την ανάθεση δραστηριοτήτων και έργων σε εξωτερικούς συνεργάτες, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο υποστηρίζοντας διάφορους τύπους πλαισίων ανάθεσης.

Δίδεται προτεραιότητα στα συγκριτικά πλεονεκτήματα που προσιδιάζουν στην ελληνική οικονομική και πολιτισμική πραγματικότητα, εντοπίζοντας και αναδεικνύοντας ευκαιρίες διασυνοριακών συνεργασιών μέσα από τη διαμόρφωση και εμπέδωση επιχειρηματικών διασυνδέσεων και δικτυώσεων σε όλο τον κόσμο.

Κατανοώντας την επίδραση των διεθνών συνθηκών στο άμεσο περιβάλλον της αγοράς, κατά την υιοθέτηση των διεθνώς βέλτιστων πρακτικών, διασφαλίζεται η προσαρμογή τους στην ιδιαιτερότητα του άμεσου οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος του ενδιαφερόμενου.

Συμπερασματικά, η ΤΤΜΙ αποτελεί μια συστηματικά οργανωμένη πλατφόρμα, όπου η εμπειρία των παλαιότερων στελεχών και εξωτερικών συνεργατών συναντά τη φρεσκάδα και τις δεξιότητες των νεότερων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός σύγχρονου, δημιουργικού και αποτελεσματικού περιβάλλοντος συμβουλευτικής δραστηριότητας.