Ρευστό από 10.000€ για τους μικρομεσαίους

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο της TTMI Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μ.Ε.Π.Ε. με τίτλο «Ρευστό από 10.000€ για τους μικρομεσαίους», το οποίο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Εργασία Τώρα στις 11 Οκτωβρίου 2013.