Συμβουλευτική

Ορίζεται ως η κατ’ εξοχήν δραστηριότητα της εταιρείας και αποσκοπεί

  • τον εντοπισμό
  • τη διαμόρφωση
  • στην προσαρμογή καινοτομικών επιχειρηματικών λύσεων σε όλους τους τομείς λειτουργίας μιας επιχείρησης, από την παραγωγή μέχρι τις εξαγωγές.

Η συμβουλευτική υπηρεσία εδράζεται στην ανάλυση των δεδομένων και των συγκυριακών συνθηκών σε κάθε επιχείρηση ή οργανισμό και εξελίσσεται δημιουργικά σε συνεργασία με τη διοίκηση και τα στελέχη, διασφαλίζοντας τον εμπλουτισμό της με διοικητική και τεχνολογική αναβάθμιση και την αναγκαία κατά περίπτωση εκπαιδευτική υποστήριξη. Η διαδικασία καταλήγει στην επιλογή μιας λύσης ή σειράς εναλλακτικών λύσεων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του πελάτη.

Ως προς τα διεθνή έργα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών είτε αυτά αφορούν τεχνολογικούς είτε πολιτιστικούς τομείς, τα ανώτερα στελέχη της ομάδας έχουν συσσωρευμένη σχετική εμπειρία, έχοντας συμμετάσχει σε ανάλογες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στο εξωτερικό, σε Ε.Ε. Β. Αμερική, Μέση Ανατολή αλλά και ειδικότερα στην περιφερειακή αγορά των Βαλκανίων, της Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου.

Συμβουλευτική

Ορίζεται ως η κατ’ εξοχήν δραστηριότητα της εταιρείας και αποσκοπεί

  • τον εντοπισμό
  • τη διαμόρφωση
  • στην προσαρμογή καινοτομικών επιχειρηματικών λύσεων σε όλους τους τομείς λειτουργίας μιας επιχείρησης, από την παραγωγή μέχρι τις εξαγωγές.

Η συμβουλευτική υπηρεσία εδράζεται στην ανάλυση των δεδομένων και των συγκυριακών συνθηκών σε κάθε επιχείρηση ή οργανισμό και εξελίσσεται δημιουργικά σε συνεργασία με τη διοίκηση και τα στελέχη, διασφαλίζοντας τον εμπλουτισμό της με διοικητική και τεχνολογική αναβάθμιση και την αναγκαία κατά περίπτωση εκπαιδευτική υποστήριξη. Η διαδικασία καταλήγει στην επιλογή μιας λύσης ή σειράς εναλλακτικών λύσεων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του πελάτη.

Ως προς τα διεθνή έργα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών είτε αυτά αφορούν τεχνολογικούς είτε πολιτιστικούς τομείς, τα ανώτερα στελέχη της ομάδας έχουν συσσωρευμένη σχετική εμπειρία, έχοντας συμμετάσχει σε ανάλογες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στο εξωτερικό, σε Ε.Ε. Β. Αμερική, Μέση Ανατολή αλλά και ειδικότερα στην περιφερειακή αγορά των Βαλκανίων, της Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου.