Συμμετοχή στην Ημερίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο “Η Έρευνα μέσα από τα Εργαστήρια και η Σύνδεσή της με την Αγορά”

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε την συνεργασία μας με το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΓΜΤ) του Πολυτεχνείου Κρήτης και τη συμμετοχή μας στην Πράξη με τίτλο “Δίκτυο Ανάδειξης, Υποστήριξης και Προώθησης Ερευνητικής Καινοτομίας Νησιωτικής Ελλάδας”. Αυτό το έργο αποτελεί ένα σημαντικό πεδίο για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης επιχειρήσεων στην περιοχή καθότι αφορά την υποστήριξη ερευνητών για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων τους. 

Στις 25/09/2023, είχαμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε στην ενδιαφέρουσα ημερίδα που διοργάνωσε το Πολυτεχνείο Κρήτης με τίτλο “Η Έρευνα μέσα από τα Εργαστήρια και η Σύνδεσή της με την Αγορά”. Ο τίτλος της παρουσίασης του Διεθ. Συμβούλου μας, κ. Γιάννη Τρούλη, ήταν “Διαδικασία Προαξιολόγησης και Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΓΜΤ του Πολυτεχνείου Κρήτης”.  

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τις προκλήσεις και τη σημασία της σύνδεσης της ακαδημαϊκής έρευνας με την επιχειρηματική κοινότητα και την αγορά. 

Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η συνεργασία θα φέρει θετικά αποτελέσματα για την προώθηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και την αξιοποίησή τους από την αγορά και θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της καινοτόμο επιχειρηματικότητάς. 

Ευχαριστούμε το Πολυτεχνείο Κρήτης για την ευκαιρία που μας πρόσφερε και αναμένουμε τη συνέχιση της συνεργασίας μας σε αυτό το σημαντικό έργο.

#Επιχειρηματικότητα #Έρευνα #ΠολυτεχνείοΚρήτης #Συνεργασία #Entrepreneurship #Research #TechnicalUniversityofCrete #Collaboration #TUC