Συμμετοχή της TTMI στο Athens Investment Summit 2016

Ο κ. Ιωάννης Τρούλης ιδρυτής της TTMI Consulting Ltd. συμμετείχε ως ομιλητής στο Athens Investment Summit, το οποίο διεξήχθη στις 26 Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, στην Αθήνα. Θέμα της ομιλίας του ήταν τα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω του νέου ΕΣΠΑ και η παρουσίαση έφερε τον τιτλο: «Investment Incentives through “Partnership Agreement” for growth and jobs 2014-2020».

Στο συνέδριο, που είχε μεγάλη επιτυχία, παρευρέθηκαν ομιλητές όχι μόνο από τον επιχειρηματικό κύκλο της Ελλάδας αλλά και εκπρόσωποι ευρωπαϊκών θεσμών, ενώ το κοινό αποτελούσαν στελέχη επιχειρήσεων και φορεών από όλη την Ευρώπη.