Χρηματοδοτικά εργαλεία

Χρηματοδοτικά εργαλεία

Screenshot 2023-02-23 142842 new

Εξοικονομώ-Επιχειρώ (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας)

Κατάσταση: Ενεργό
Έναρξη: 12/03/2024
Λήξη: 15/05/2024
Έναρξη: 12/03/2024
Λήξη: 15/05/2024
Δικαιούχοι: Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
2023-12-TOURISM-1080X1080

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Κατάσταση: Ανενεργό
Έναρξη: 18/12/2023
Λήξη: 27/03/2024
Έναρξη: 18/12/2023
Λήξη: 27/03/2024
Δικαιούχοι: Υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού.
slides

Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

Κατάσταση: Προδημοσίευση
Δικαιούχοι: Νέες Υφιστάμενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) & Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις.
Site Banner

Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους ηλικίας 30 έως 55 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία

Κατάσταση: Ανενεργό
Έναρξη: 23/10/2023
Λήξη: 01/12/2023
Έναρξη: 23/10/2023
Λήξη: 01/12/2023
2023-12-ΜΜΕ-INFO_v2-1-scaled

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Κατάσταση: Ανενεργό
Έναρξη: 18/12/2023
Λήξη: 27/03/2024
Έναρξη: 18/12/2023
Λήξη: 27/03/2024
Δικαιούχοι: Υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις – Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.
Infographic

Τοπικό Πρόγραμμα CLLD LEADER Χανίων

Κατάσταση: Ανενεργό
Έναρξη: 03/07/2023
Λήξη: 18/09/2023
Έναρξη: 03/07/2023
Λήξη: 18/09/2023
Δικαιούχοι: Οι δικαιούχοι παρουσιάζονται αναλυτικά στην ταυτότητα της δράσης στα συνοδευτικά αρχεία.
Infographic

Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων – Β’ Κύκλος (Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022)

Κατάσταση: Ανενεργό
Έναρξη: 12/06/2023
Λήξη: 29/12/2023
Έναρξη: 12/06/2023
Λήξη: 29/12/2023
Δικαιούχοι: Δικαιούχοι των ενισχύσεων, που χορηγούνται με βάση το παρόν καθεστώς είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.
Screenshot 2023-02-23 142105 new2

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ – ΕΣΠΑ 2021-2027

Κατάσταση: Ενεργό
Έναρξη: 22/03/2023
Έναρξη: 22/03/2023
Δικαιούχοι: Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.
Screenshot 2023-02-23 141644 new

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ – ΕΣΠΑ 2021-2027

Κατάσταση: Ανενεργό
Έναρξη: 22/03/2023
Έναρξη: 22/03/2023
Δικαιούχοι: Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.
Screenshot 2023-02-22 174525

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ – ΕΣΠΑ 2021-2027

Κατάσταση: Ανενεργό
Έναρξη: 23/02/2023
Έναρξη: 23/02/2023
Δικαιούχοι: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις