Χρηματοδοτικά εργαλεία

Χρηματοδοτικά εργαλεία

Infographic

Τοπικό Πρόγραμμα CLLD LEADER Χανίων

Κατάσταση: Ενεργό
Έναρξη: 03/07/2023
Λήξη: 18/09/2023
Έναρξη: 03/07/2023
Λήξη: 18/09/2023
Δικαιούχοι: Οι δικαιούχοι παρουσιάζονται αναλυτικά στην ταυτότητα της δράσης στα συνοδευτικά αρχεία.
Infographic

Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων – Β’ Κύκλος (Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022)

Κατάσταση: Ενεργό
Έναρξη: 12/06/2023
Λήξη: 13/10/2023
Έναρξη: 12/06/2023
Λήξη: 13/10/2023
Δικαιούχοι: Δικαιούχοι των ενισχύσεων, που χορηγούνται με βάση το παρόν καθεστώς είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.
Screenshot 2023-02-23 142105 new2

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ – ΕΣΠΑ 2021-2027

Κατάσταση: Ενεργό
Έναρξη: 22/03/2023
Έναρξη: 22/03/2023
Δικαιούχοι: Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.
Screenshot 2023-02-23 141644 new

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ – ΕΣΠΑ 2021-2027

Κατάσταση: Ανενεργό
Έναρξη: 22/03/2023
Έναρξη: 22/03/2023
Δικαιούχοι: Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.
Screenshot 2023-02-22 174525

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ – ΕΣΠΑ 2021-2027

Κατάσταση: Ενεργό
Έναρξη: 23/02/2023
Έναρξη: 23/02/2023
Δικαιούχοι: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Screenshot 2023-02-22 173709

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ – ΕΣΠΑ 2021-2027

Κατάσταση: Ενεργό
Έναρξη: 23/02/2023
Έναρξη: 23/02/2023
Δικαιούχοι: Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, δικαιούχοι των ενισχύσεων δύναται να είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ
Screenshot 2023-02-22 172438

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ – ΕΣΠΑ 2021-2027

Κατάσταση: Ενεργό
Έναρξη: 23/02/2023
Έναρξη: 23/02/2023
Δικαιούχοι: Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, δικαιούχοι των ενισχύσεων δύναται να είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.
Screenshot 2023-02-23 144336 new

Επιχειρηματικότητα 360 (Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022)

Κατάσταση: Ανενεργό
Έναρξη: 09/01/2023
Λήξη: 10/04/2023
Έναρξη: 09/01/2023
Λήξη: 10/04/2023
Δικαιούχοι: Εμπορική εταιρεία, Συνεταιρισμός, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.), κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους
Screenshot 2023-02-18 194541

Τοπικό Πρόγραμμα CLLD LEADER Χαλκιδικής

Κατάσταση: Ενεργό
Έναρξη: 25/01/2023
Λήξη: 31/03/2023
Έναρξη: 25/01/2023
Λήξη: 31/03/2023
Δικαιούχοι: Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Screenshot 2023-02-23 142842 new

Εξοικονομώ-Επιχειρώ (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας)

Κατάσταση: Προδημοσίευση
Δικαιούχοι: Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.