Χρηματοδότηση

Η εταιρεία συμβάλει:

  • προετοιμασία και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης
  • υλοποίηση διαφόρων έργων προς όφελος των επιχειρήσεων και οργανισμών που επιδιώκουν να αναπτύξουν τις παραγωγικές του ικανότητες και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους
Τα προγράμματα αυτά είναι ελληνικά ή / και ευρωπαϊκά, όπως π.χ. το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0), Αναπτυξιακός Νόμος, ΔΥΠΑ, INTERREG, Horizon & Erasmus.

Χρηματοδότηση

  • προετοιμασία και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης
  • υλοποίηση διαφόρων έργων προς όφελος των επιχειρήσεων και οργανισμών που επιδιώκουν να αναπτύξουν τις παραγωγικές του ικανότητες και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους
Τα προγράμματα αυτά είναι ελληνικά ή / και ευρωπαϊκά, όπως π.χ. το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0), Αναπτυξιακός Νόμος, ΔΥΠΑ, INTERREG, Horizon & Erasmus.