200.000 Επιχειρηματίες διέκοψαν τη δραστηριότητά τους το 2015 σύμφωνα με έρευνα του ΙΟΒΕ


Εντυπωσιακά είναι τα ευρήματα για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην επιχειρηματικότητα τα τελευταία χρόνια, όπως αυτά προκύπτουν από την έρευνα του Global Entrepreneurship Monitor (GEM) που εκπονεί στην Ελλάδα το ΙΟΒΕ.

Σύμφωνα με την έρευνα 200.000 επιπλέον άτομα διέκοψαν ή ανέστειλαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στην Ελλάδα το 2015 , σε σχέση με το 2014. Την ίδια στιγμή, μειώθηκαν σημαντικά οι τάσεις επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων  για τους άνδρες, ενώ εμφάνισαν οριακή αύξηση για τις γυναίκες.

Για να διαβάσετε το πλήρες άρθρο πατήστε εδώ.