ΕΣΠΑ 2021-2027

Summary

 

Με βάση το νέο «Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027» («ΕΣΠΑ 2021-2027») θα διατεθούν για την Ελλάδα, πόροι συνολικού ύψους 26,2 δισ. ευρώ για τα επόμενα 7 έτη. Το νέο ΕΣΠΑ αποτυπώνει τις νέες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις νέες αναπτυξιακές προτεραιότητες της Ελλάδας για τα επόμενα χρόνια. Αυτές οι προτεραιότητες αφορούν την ενίσχυση του παραγωγικού δυναμικού της οικονομίας, των υποδομών, των ανθρώπινων δεξιοτήτων και την ενδυνάμωση της κοινωνικής προστασίας.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το «ΕΣΠΑ 2021-2027», για τους στόχους πολιτικής, τα τομεακά και περιφερειακά προγράμματα καθώς και για τον προϋπολογισμό αυτών, θα βρείτε στην παρουσίαση.

Accompanying files:

Information

Information

I want to speak to a specialist advisor:

Fill in your details in the form below and we will contact you as soon as possible.