ΕΣΠΑ 2021-2027

Περίληψη

 

Με βάση το νέο «Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027» («ΕΣΠΑ 2021-2027») θα διατεθούν για την Ελλάδα, πόροι συνολικού ύψους 26,2 δισ. ευρώ για τα επόμενα 7 έτη. Το νέο ΕΣΠΑ αποτυπώνει τις νέες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις νέες αναπτυξιακές προτεραιότητες της Ελλάδας για τα επόμενα χρόνια. Αυτές οι προτεραιότητες αφορούν την ενίσχυση του παραγωγικού δυναμικού της οικονομίας, των υποδομών, των ανθρώπινων δεξιοτήτων και την ενδυνάμωση της κοινωνικής προστασίας.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το «ΕΣΠΑ 2021-2027», για τους στόχους πολιτικής, τα τομεακά και περιφερειακά προγράμματα καθώς και για τον προϋπολογισμό αυτών, θα βρείτε στην παρουσίαση.

Συνοδευτικά αρχεία:

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Θέλω να μιλήσω με έναν εξειδικευμένο σύμβουλο:

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.