Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Ελλάδα 2.0

Περίληψη

 

Το Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) αποτελεί ένα πλαίσιο μετάβασης με στόχο:

 • Να περιορίσει τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της
  κρίσης του COVID 19
 • Να αντιμετωπίσει υπάρχοντα κενά
 • Να ενισχύσει την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και
  την οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό σύνολο μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που διαρθρώνεται σε 4 Πυλώνες:

 • Πράσινη μετάβαση
 • Ψηφιακή μετάβαση
 • Δεξιότητες, κοινωνική συνοχή
 • Επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας

Περισσότερες πληροφορίες για τον προϋπολογισμό, τα δάνεια που χορηγούνται, τις επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις του σχεδίου θα βρείτε στην παρουσίαση στα συνοδευτικά αρχεία.

Συνοδευτικά αρχεία:

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Θέλω να μιλήσω με έναν εξειδικευμένο σύμβουλο:

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.