Αποστολή

Στην ΤΤΜΙ επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε αξία για τους πελάτες μας καλλιεργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης και στενής συνεργασίας, αξιοποιώντας έξυπνα νέες τεχνολογίες και καινοτομίες, αναδιαμορφώνοντας λειτουργικές δομές και βελτιώνοντας την παραγωγικότητα του ανθρώπινου δυναμικού, με σκοπό την παραγωγή ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης οικονομικής βιωσιμότητάς τους.

Αξιοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων από προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ.

Η παρέμβασή μας σέβεται, εκτιμά και βασίζεται στην ιστορία και εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού των πελατών μας και επιδιώκει την καινοτόμο κατά το δυνατόν εξέλιξη των επιχειρήσεων με τη δημιουργική συνεισφορά νέων τεχνολογιών και εναλλακτικών διαδικασιών για την επιτυχή εκπλήρωση της αποστολής τους.

Παράλληλα αναπτύσσουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας με συνεχή κατάρτιση και βελτίωση αξιοποιώντας τις δεξιότητες και προσωπικές ικανότητές του στην καθημερινή λειτουργία μας. Μεριμνούμε ώστε η συνολική παρέμβασή μας στους πελάτες και την κοινωνία να είναι συμβατή με τους στόχους της αειφόρου και πράσινης ανάπτυξης.

Αξιοποιούμε δημιουργικά και συνθετικά τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που υπάρχουν στις επιχειρήσεις, την κοινωνία, τον ακαδημαϊκό και ερευνητικό ιστό και τον πολιτισμό της χώρας μας με την ευρωπαϊκή διάσταση που προσδιορίζει η συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα στη νομισματική ένωση του ευρώ και τη διεθνή διάσταση που έχει προσδιοριστεί από τις συνθήκες παγκοσμιοποίησης και από τη σημαντική ελληνική διασπορά.

web design: webgalaxy.gr