Έρχονται τα κουπόνια για ψηφιακές ενισχύσεις στις επιχειρήσεις

Με γοργά βήματα προχωρούν οι προετοιμασίες για να ξεκινήσει το μεγάλο πρόγραμμα επιδοτήσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω κουπονιών (vouchers). Στόχος είναι το πρόγραμμα να ξεκινήσεις μέσα στους επόμενους μήνες, ωστόσο όπως αναφέρεται και στα τεχνικά δελτία των έργων, απαιτούνται γρήγορες κινήσεις ωρίμανσης.

Στις αρχές του μήνα εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το έργο ψηφιακού μετασχηματισμού επιχειρήσεων που έχει προϋπολογισμό 180 εκατ. ευρώ (90 εκατ. ευρώ για το 2022 και 90 εκατ. ευρώ για το 2023) για την ψηφιακή αναβάθμιση συνολικά 100.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Οι επενδύσεις που θα επιδοτηθούν θα στοχεύουν στις τεχνολογίες και υπηρεσίες που προωθούν την ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και συγκεκριμένα στις ηλεκτρονικές πληρωμές, στις ηλεκτρονικές πωλήσεις και στις εφαρμογές ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Ακόμη θα επιδοτούνται και εφαρμογές κυβερνοασφάλειας.

Ακόμη, την προηγούμενη εβδομάδα εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και το έργο για τις Βιομηχανικές Πλατφόρμες Δεδομένων, προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, με τις πιστώσεις για φέτος να προϋπολογίζονται στα 50 εκατ. ευρώ.

Μέσω του έργου προβλέπεται η χρηματοδότηση της ανάπτυξης υπηρεσιών που βασίζονται σε σύγχρονες τεχνολογίες με στόχο τη λειτουργία υποδομών και υπηρεσιών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Cloud Infrastructure & Services) και την υποστήριξη των επιχειρήσεων για την αξιοποίηση υποδομών και υπηρεσιών CloudOnly.

Μάχη με το χρόνο

Όπως αναφέρεται στα τεχνικά δελτία των παραπάνω έργων, οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις χαρακτηρίζονται από σημαντικές προκλήσεις για την έγκαιρη και επιτυχή υλοποίησής. “Αυτό θα επιτευχθεί μέσω του κατάλληλου σχεδιασμού και ωρίμανσης, που είναι ίσως ο πιο κρίσιμος συντελεστής επιτυχίας της δράσης και θα απαιτήσει σημαντική προεργασία από ομάδες που έχουν τη σχετική εμπειρία και τεχνογνωσία”, αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Αναγνωρίζεται, δε, πως μία τέτοια -μαζικού χαρακτήρα- δράση μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο αν έχει διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο ετοιμότητας, όπου θα έχει προβλεφθεί κάθε λεπτομέρεια, ενώ θα πρέπει επίσης να βασίζεται σε απλές, κατανοητές και πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες διαχείρισης, που θα διασφαλίζουν ελαχιστοποίηση της ανθρώπινης παρέμβασης.

Δεδομένου πως ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας ολοκληρωμένος μηχανισμός υποστήριξης της διαδικασίας χορήγησης ενισχύσεων μέσω voucher μέσα στο πρώτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς, στο Ταμείο Ανάκαμψης εντάχθηκε και ένα ακόμη έργο για την παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη των παραπάνω δράσεων με προϋπολογισμό περίπου 20 εκατ. ευρώ.

Οι ανάδοχοι του έργου θα κληθούν να εξειδικεύσουν τα παραπάνω προγράμματα αλλά και να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα μηχανισμό διαχείρισης των αιτήσεων για τις επιδοτήσεις, καθώς και για την υποστήριξη των επιχειρήσεων που θα λάβουν τις επιδοτήσεις.

Πηγή: capital.gr