Εταιρική Φιλοσοφία - Αποστολή

Στην ΤΤΜΙ επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε αξία για τους πελάτες μας

  • καλλιεργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης και στενής συνεργασίας μαζί τους
  • αξιοποιώντας έξυπνα νέες τεχνολογίες και καινοτόμες εφαρμογές
  • αναδιαμορφώνοντας λειτουργικές δομές
  • βελτιώνοντας την παραγωγικότητα του ανθρώπινου δυναμικού, με σκοπό την επίτευξη ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης οικονομικής βιωσιμότητας των επιχειρήσεών τους

Επενδύουμε διαρκώς στο ανθρώπινο δυναμικό μας με συνεχή κατάρτιση και βελτίωση, αξιοποιώντας τις δεξιότητες και προσωπικές ικανότητες καθενός και κάθεμιάς στην καθημερινή μας λειτουργία.

Εντάσσουμε δημιουργικά και αποτελεσματικά το δίκτυο των συνεργατών μας στη λειτουργία μας και στην εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Μεριμνούμε ώστε η συνολική παρέμβασή μας στους πελάτες και την κοινωνία να είναι συμβατή με τους στόχους της αειφόρου και πράσινης ανάπτυξης.

Αξιοποιούμε δημιουργικά και συνθετικά τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που υπάρχουν στις επιχειρήσεις, την κοινωνία, τον ακαδημαϊκό/ερευνητικό ιστό και τον πολιτισμό της χώρας μας με την ευρωπαϊκή διάσταση που προσδιορίζεται από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ζώνη του ευρώ αλλά και από τη διεθνή διάσταση που προσδιορίζεται από τις συνθήκες παγκοσμιοποίησης και τη σημαντική ελληνική διασπορά.

Δίνουμε προτεραιότητα στα συγκριτικά πλεονεκτήματα που προσιδιάζουν στην ελληνική οικονομική και πολιτισμική πραγματικότητα, εντοπίζοντας και αναδεικνύοντας ευκαιρίες διασυνοριακών συνεργασιών μέσα από τη διαμόρφωση και εμπέδωση επιχειρηματικών διασυνδέσεων και δικτυώσεων σε όλο τον κόσμο.

Εταιρική Φιλοσοφία – Αποστολή

Στην ΤΤΜΙ επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε αξία για τους πελάτες μας

  • καλλιεργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης και στενής συνεργασίας μαζί τους
  • αξιοποιώντας έξυπνα νέες τεχνολογίες και καινοτόμες εφαρμογές
  • αναδιαμορφώνοντας λειτουργικές δομές
  • βελτιώνοντας την παραγωγικότητα του ανθρώπινου δυναμικού, με σκοπό την επίτευξη ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και τη
    διασφάλιση της μακροπρόθεσμης οικονομικής βιωσιμότητας των επιχειρήσεών τους

Επενδύουμε διαρκώς στο ανθρώπινο δυναμικό μας με συνεχή κατάρτιση και βελτίωση, αξιοποιώντας τις δεξιότητες και προσωπικές ικανότητες καθενός και κάθεμιάς στην καθημερινή μας λειτουργία.

Εντάσσουμε δημιουργικά και αποτελεσματικά το δίκτυο των συνεργατών μας στη λειτουργία μας και στην εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Μεριμνούμε ώστε η συνολική παρέμβασή μας στους πελάτες και την κοινωνία να είναι συμβατή με τους στόχους της αειφόρου και πράσινης ανάπτυξης.

Αξιοποιούμε δημιουργικά και συνθετικά τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που υπάρχουν στις επιχειρήσεις, την κοινωνία, τον ακαδημαϊκό/ερευνητικό ιστό και τον πολιτισμό της χώρας μας με την ευρωπαϊκή διάσταση που προσδιορίζεται από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ζώνη του ευρώ αλλά και από τη διεθνή διάσταση που προσδιορίζεται από τις συνθήκες παγκοσμιοποίησης και τη σημαντική ελληνική διασπορά.

Δίνουμε προτεραιότητα στα συγκριτικά πλεονεκτήματα που προσιδιάζουν στην ελληνική οικονομική και πολιτισμική πραγματικότητα, εντοπίζοντας και αναδεικνύοντας ευκαιρίες διασυνοριακών συνεργασιών μέσα από τη διαμόρφωση και εμπέδωση επιχειρηματικών διασυνδέσεων και δικτυώσεων σε όλο τον κόσμο.