Νέα παράταση υποβολής δικαιολογητικών για τη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» που κρατά τα 120 εκατ. ευρώ της δράσης «παρκαρισμένα»

Η πρόσκληση για τη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» δημοσιεύθηκε στις 11 Φεβρουάριου του 2016. Δεκαεννέα μήνες μετά η συγκεκριμένη δράση δεν έχει ολοκληρωθεί και τα 120 εκατ. ευρώ, που θα έπεφταν σε δύο δόσεις μέσα στο 2016, παραμένουν «παρκαρισμένα».

Μέχρι και σήμερα παραμένει αδιευκρίνιστο πότε τα χρήματα αυτά θα κατευθυνθούν στους δικαιούχους (σ.σ. ο προσωρινός κατάλογος έχει δημοσιευθεί από τα μέσα του περασμένου Φεβρουαρίου), που υπέβαλλαν το φάκελό τους στον πρώτο κύκλο της δράσης προϋπολογισμού 72 εκατ. ευρώ. Και αυτό γιατί στις 30 Αυγούστου δόθηκε μια ακόμη παράταση στην προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων συμπληρωματικών δικαιολογητικών Ένταξης στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα».

Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου του 2017.

Τι αφορά η δράση

Το πρόγραμμα αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης.

Ο προϋπολογισμός της δημοσίας  δαπάνης της Δράσης ανέρχεται σε 120 εκατ. ευρώ και θα κατανεμηθεί σε δύο (2) κύκλους (1ος κύκλος, 60% (72.000.000 ευρώ)  και 2ος κύκλος 40%). Η επιδότηση με βάση την πρόσκληση ξεκινά από 15.000 ευρώ και φθάνει τις 60.000 ευρώ, ενώ η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Πηγή: http://www.capital.gr