Παρουσίαση της TTMI Consulting Ltd. στην ημερίδα Διαβούλευσης – Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης του Αγροδιατροφικού τομέα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης (RIS3)

Την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017 στο Ηράκλειο Κρήτης πραγματοποιήθηκε ημερίδα Διαβούλευσης – Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης του Αγροδιατροφικού τομέα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης  της Περιφέρειας Κρήτης (RIS3).

Αυτή η διαδικασία αποτελεί μια ευκαιρία για τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης βιώσιμης περιφερειακής αναπτυξιακής στρατηγικής στον αγροδιατροφικό τομέα ώστε η συνολική προσπάθεια να οδηγήσει στη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων στις διεθνείς αγορές, στην ανάδειξη της σχέσης της Κρητικής διατροφής με την υγεία και την ευεξία, καθώς και στην ενίσχυση της αλυσίδας αξίας, με παράλληλη αναβάθμιση του ανθρωπίνου δυναμικού.

Στην ημερίδα συζητήθηκαν όλες οι καινοτόμες ιδέες που υποβλήθηκαν, ολοκληρώνοντας με τον τρόπο αυτό τη διαβούλευση του Α΄ Κύκλου του Αγροδιατροφικού Τομέα της «Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3Crete)» της Περιφέρειας Κρήτης.

Παρόντες ήταν  οι Αντιπεριφερειάρχες Κρήτης Μανώλης Χνάρης, Θεανώ Βρέντζου, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, οι συμμετέχοντες στην «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης»-εκπρόσωποι Ερευνητικών-Επιστημονικών Ιδρυμάτων, παραγωγοί πρωτογενή τομέα που έχουν υποβάλλει προτάσεις.

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων (ΕΒΕΧ) εκπροσωπήθηκε από τους συνεργάτες  της εταιρείας μας, Δρ. Γεώργιο Σακκά και MSc  Πάρη Χριστοδούλου, με σκοπό την παρουσίαση και προώθηση των ιδεών και συνεργασιών του Επιμελητηρίου σε θέματα του Αγροδιατροφικού τομέα που παρουσιάζουν σημαντικό οικονομικό και εμπορικό ενδιαφέρον για την περιφέρεια Κρήτης. Συγκεκριμένα το ΕΒΕΧ εστίασε στις θεματικές ενότητες Έξυπνη Γεωργία, Κυκλική Οικονομία και Ιχνηλασιμότητα & Ασφάλεια Τροφίμων με τις εξής προτάσεις:

  1. Εφαρμογή και  προώθηση καινοτόμων μεθόδων  πιστοποίησης  αυθεντικότητας γηγενών Κρητικών οίνων και εμπορική αξιοποίησή του από τις επιχειρήσεις του αμπελοοινικού κλάδου σε εγχώριες και ξένες αγορές (Ενότητα Ιχνηλασιμότητα & Ασφάλεια Τροφίμων (Φυτικά))
  2. Ανάπτυξη αναλυτικών και μοριακών μεθόδων προσδιορισμού της αυθεντικότητας και ποικιλίας προέλευσης ελαιολάδου – Δημιουργία βάσης δεδομένων με μοριακούς / αναλυτικούς δείκτες (Ενότητα Ιχνηλασιμότητα & Ασφάλεια Τροφίμων (Φυτικά))
  3. Εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής σε θερμοκήπια για απόλυτη μείωση της ενεργειακής
  4. κατανάλωσης και βελτίωση της παραγωγικότητας – Πρότυπη κατασκευή «ευφυούς» συστήματος καταγραφής παραμέτρων και ελέγχου των θερμοκηπίων (Ενότητα Έξυπνη Γεωργία)
  5. Πρότυπη μεθοδολογία ραφιναρίσματος και εμπλουτισμού πυρηνέλαιου με εκχυλίσματα από αρωματικά φυτά και φύλλα ελιάς (Ενότητα Κυκλική Οικονομία)

Η παρουσία του ΕΒΕΧ στη διαβούλευση ήταν ιδιαιτέρως πετυχημένη, καθώς εστίαζε σε προβλήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης ήταν ενθαρρυντικά για την συνέχιση και ολοκήρωση των διαδικασιών με τελικό σκοπό την προκήρυξη των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Περιφέρειας Κρήτης.