Το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027

Σε αναμονή των προκηρύξεων, εδώ μια πρώτη απεικόνιση του νέου ΕΣΠΑ για τις επιχειρήσεις.