Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Ελλάδα 2.0

Summary

 

Το Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) αποτελεί ένα πλαίσιο μετάβασης με στόχο:

 • Να περιορίσει τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της
  κρίσης του COVID 19
 • Να αντιμετωπίσει υπάρχοντα κενά
 • Να ενισχύσει την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και
  την οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό σύνολο μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που διαρθρώνεται σε 4 Πυλώνες:

 • Πράσινη μετάβαση
 • Ψηφιακή μετάβαση
 • Δεξιότητες, κοινωνική συνοχή
 • Επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας

Περισσότερες πληροφορίες για τον προϋπολογισμό, τα δάνεια που χορηγούνται, τις επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις του σχεδίου θα βρείτε στην παρουσίαση στα συνοδευτικά αρχεία.

Accompanying files:

Information

Information

I want to speak to a specialist advisor:

Fill in your details in the form below and we will contact you as soon as possible.